slavedra

Старата яревска къща в Егълница
Преди трийсетина години се захванах да оценя на колко ли години е яревската ни паянтова къща в Егълница, та взех да лющя и броя пластовете вар от стената, защото къщата се е варосвала отвътре веднъж годишно – за Великден.
Кучешка работа
Една зима, когато с брат ми Драгомир бяхме невръстни деца, по идея на майка ми изработихме от най-подръчни средства една партида сурвачки, които продадохме за няма и час на нашата си автобусна спирка броени часове преди новогодишната нощ. Нашите клиенти бяха хора, които слизаха от автобуса с препълнени с продукти и подаръци торби.
Най-парадоксалното на днешния ден
Но да вървим напред с лексикона. Вече сме двама: аз и Поли – абсолютно безработно семейство. И нея я помете политическата вълна, за да не се заблуждаваме, че е икономическа. Значи ще натискаме бизнеса, занаята, търговията. Но и тук ще пречат бюрократи, партократи, паразити и целия реквизит на нашенската си шмекериада.
Опасната неграмотност на политическата класа
Някога на дедо Йордан и баба Маца им умирали децата последователно и почти неотменно, най-накрая се задържал баща ми - баба го кърмила три години и го отбила като слагала четка в пазвата си. Взели, та отглеждали и чуждо дете, защото такова било поверието, ако искаш да оцелее твоето дете. Умрял е в бебешка възраст и най-големия ми брат Йордан.
Private commune. Това пък чудо какво е?
Private commune. Това пък чудо какво е? Частна комуна. Нещо като розова пантера. Обаче трябва да съществува, защото нашият човек се научи по време на държавната комуна само да взема и ако може да не дава. Затова сега на частния вече търговец му е ужасно трудно да пробие психиката на потребителя, че може да взема без да дава.
Децата ни се изучиха
Децата ни се изучиха с много добри, според мен, специалности, бяха изключително амбициозни, упорити, трудолюбиви и целенасочени. Разбира се, в днешния модел общество, пък и този на близкото бъдеще не биха могли да получат от самосебеси адекватна възможност за върхова реализация. Сигурен съм, има такава възможност, но трябва те самите да я открият и оползотворят.
Ресурсите на България
Ресурсите на България? Например петдесет милиона декара обработваема земя за ниви, градини, ливади, лозя и прочие, от нея двадесет милиона равнинна и удобна за високоефективни механизация и мелиорация, а другите тридесет милиона декара полупланинска и планинска, подходящи за японско - швейцарски модели на обработка с малка механизация, специална мелиорация, много хъс и много труд.

Вход с фейсбук профил: