за вестник Съперник

Адрес на редакцията
гр.Перник, ул. "Св. св. Кирил и Методий" бл. 2А, ет. 1, ап. 2
телефон: (076) 60-13-72; факс: (076) 60-31-29
e-mail: [email protected]

Директор: инж.Иван Петров
Главен редактор: Любомира Пелова
Коментари и анализи: Валентин Варадинов

Рекламен офис
гр.Перник, хотел “Струма”, офис 208; тел./факс: (076) 60-31-29
директор реклама: инж. Ана Петрова

Рекламни бюра в град Перник

  • хотел “Струма” офис 208 тел./факс: (076) 60-31-29
  • ул. “Св. св. Кирил и Методий” бл. 2А, ет.1, ап.2 тел: (076) 60-13-72
  • ул.”Търговска” 30 (“Симеон-Д”) телефон: (076) 60-46-76
  • ул.”Благой Гебрев” 66/1А (“Интелект 2000″) телефон: (076) 7-53-07
  • Кафе-клуб Антония, кв.”Изток”, ул.”Карл Маркс” 2А

Информация за вестник "Съперник", регистрация – ISSN 1312-7012

  • Издател – “Петро-макс” ООД
  • Формат – таблоид
  • Периодичност – ежедневник; броеве за годината – 261
  • Страници – 16
  • Цветове – пълноцветен 

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година