Loading

riopernik

Национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците от V клас
На 22 октомври 2015 година се проведе национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците от V клас „Четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията” по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 - 2020), приета от Министерски съвет с протоколно решение № 44.5 от 22.10.2014 година.
17 декември 2014 г. Заместник-министрите на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и Ваня Кастрева поздравиха участниците в Валоризационната годишна конференция по Програмите „Учене през целия живот”, „Младежта в действие” и Програма „Еразъм+“, която бе организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси.
На 28.10.2014 г. от 14.00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски” гр.

Вход с фейсбук профил:

ipernik com