Loading

Кръгла маса под мотото “Средищното училище – средище за развитие на творческите умения на учениците“.

Кръгла маса под мотото  “Средищното училище – средище за развитие на творческите умения на учениците“.

На 11.02.2015 г. от 14:30 ч. РИО - Перник и средишните училища от област Перник, работещи по проект ВG 05IP0001-3.1.06 “ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневно обучение”, съфинансиран от европейския социален фонд по оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, проведоха Кръгла маса под мотото “Средищното училище – средище за развитие на творческите умения на учениците“. Участниците споделиха ценен опит от заниманията по интереси, които съдействат за откриване и развитие на творческите умения на учениците.
Кръглата маса бе предшествана от изложба, посветена на уменията на учениците да пресътворят книгите в картини. Изложбата бе открита от г-жа Ирена Соколова - областен управител на област Перник, и в нея взеха участие всички средищни училища.

Вход с фейсбук профил: