iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


В Радомир подготвят проект за хора с увреждания

В Радомир подготвят проект за хора с увреждания 07_1437665014

В Радомир подготвят проект за социални услуги за хора с увреждания, като целта е хора с увреждания над 65 г. да получават помощ в домашна среда. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ общината може да получи до 500 000 лв.

Община Радомир ще кандидатства с проект за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Специфична цел „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“. Докладна записка бе представена пред Общинския съвет от кмета Пламен Алексиев. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 80 000 до 500 000 лв. и покрива всички допустими разходи, а срокът за изпълнение е минимум 18 месеца.

Основната цел е да се преодолее социалното изключване чрез предоставяне на услуги в домашна среда за хора с увреждания и хора над 65 години в частична или пълна невъзможност за самообслужване. Процедурата дава възможност хората, които полагат грижи за близките си с увреждания, да се върнат на пазара на труда.

Програмата ще осигури общинско Звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж, осигуряващо почасови услуги за нуждаещи се лица, които ще им предоставят лична помощ, комунално-битови дейности, услуги в подкрепа на социалното включване, както и здравни услуги, консултиране и супервизия на персонала и потребителите.

За нуждите на Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Общинският съвет в Радомир предоставя помещение, намиращо се на 2 етаж на Младежки културно информационен център „Европа“.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.