iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Община Радомир е стабилна

Община Радомир е стабилна 07_1437489451

Община Радомир е изпълнила бюджета си за първите 6 месеца в приходната и разходната си част, като показателите са по-добри от средните за страната и общината е финансово стабилна. Това отчете на сесия на ОбС кметът Пламен Алексиев.

Общият годишен план на приходите и разходите е в размер на 11 329 863 лв. От тях до момента в общинската хазна са постъпили 5 296 210 лв., които са изразходвани за планираните в бюджета дейности. През първото шестмесечие на 2015 г. държавните приходи са завишени с 57 425 лв. Допълнителните средства са били за субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози, за педагогическия персонал на ОДК гр. Радомир, пътни разходи за педагогическия персонал и др. Държавните приходи постъпват редовно и планово и в края на отчетния период няма неразплатени разходи в държавните дейности, информира кметът Пламен Алексиев.

Той отчете изпълнение на планираните общински приходи на 42% спрямо годишния план. През първите 6 месеца местните приходи и разходи са се увеличили с 50 751 лева. В това число са трансферът от МТСП за обществена трапезария и за проект Личен асистент и трансфер от МРР за изготвяне на общ устройствен план. Собствените приходи са изпълнени 114% спрямо годишния план. Преизпълнението е от данъка върху недвижимите имоти, наказателни лихви и такса битови отпадъци. Годишният план на общинските разходи е изпълнен на 42%. От планирани общо за годината 4 924 662 лв. до момента са изразходвани 2 079 958 лв.

В началото на отчетния период остатъкът по извънбюджетната сметка на бенефициенти на Кохезионния и Структурни фондове към Националния фонд и ДФ „Земеделие“ е 1 285 181 лв. Към 30 юни 2015 г. приходите в тази сметка са 1 310 848 лв. Направените разходи по различни европейски проекти през същия период са 2 247 826 лв.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.