Пернишките краеведи с нов сборник за Деня на града

Краеведски публикации

Краеведските изследвания в алманах "Струма".Събирани 25 години любопитни истории предлагат интересно четиво и за предубедени

В навечерието на Деня на Перник - 19 октомври, краеведите от Перник издадоха нов сборник с любопитни и за предубедения читател истории.

Книгата съдържа материали, представени на състоялата се миналата есен в Перник национална конференция, посветена на 170-годишнината на организираната краеведска дейност в България. Форумът беше посветен на краеведските публикации в литературния алманах "Струма" за периода 1982-2007г. Организаторите обаче предоставиха трибуна на изявени краеведи от цялата страна, чиито разработки също са включени в сборника.

В предговора на книгата от председателя на Съюза на краеведите в България проф. Марин Ковачев се уточнява, че публикуваните материали са неравностойни. Някои от тях не съдържат справочен апарат за използваните източници. При други се е наложило частично редактиране в библиографско, езиково и стилово отношение. Независимо от всичко това сборникът е изключително ценен. Той предоставя нови познания, предизвиква любопитсво и размисли и прави родния край още по-обичан.
Често историците се отнасят скептично към изследванията на краеведите. Но сякаш още по-често техните разработки стават начало на сериозни научни изследвания. Затова колкото и предубедени да са читателите на новия сборник, няма как в него да не намерят поне една публикация, която да не ги впечатли. Може би най-любопитното нещо е драконовата глава, за която Иван Ерулски разказва като за символ на Перник. В основата на неговата разработка е "Българският дневник" на Иречек. Не по-малко интересна е статията на д-р Виктор Банов, която проследява основните публикации на православна тематика в алманах "Струма" в продължение на 25 години. Григор Бориславов е опитал да анализира източниците от средновековието, които разказват как св. Иван Рилски е свързан с поречието на Струма. Симеон Мильов пък съобщава, че в малкото радомирско селце Радибош се пази една от първите старопечатни книги, донесена от Венеция.

Част от материалите правят преглед на публикациите на отделни автори в алманаха през годините. Нонка Кръстева проследява изследванията на Светозар Захариев, а Константин Еленков на писателя Цанко Живков.

Обиколките на Левски из Радомирско, Струма в старите учебници по история и география, граофският фолклор в публикациите, проследен от Милчо Георгиев - за съжаление не можем в кратката си публикация да споменем всичко. На читателя му остава да вземе сборника и да прекара приятни мигове с него.

Според проф. Ковачев книгата е сериозен успех в работата на пернишките краеведи. Дано изкушените от историята особняци продължат с подаръците си за поколенията.
Краеведите изказват искрена благодарност на кмета на община Перник Росица Янакиева за оказаното любезно съдействие при издаването на книгата.

Руми Борисова "Градски вестник"-17.10.2008г.

Ретро Перник

Любопитни факти от миналото

Знаем ли, че драконовата глава е била един от символите на стария Перник? Или, че малкото селце Радибош пази една от първите старопечатни книги, печатана във Венеция? Знаем ли, че Граово и Трън са дали едни от най-самобитните учени на България - откривателят на бациликус булгарикус д-р Стамен Григоров и първооснователя на телевизията - акад. Саздо Иванов, че само в малкото брезнишко село Конска са се родили седем професори, сред които астрофизик и култоролог от световна класа? Ей такива интересни неща могат да изровят само краеведите - хора с различни професии, обичащи историята. Те са особена порода - знаят много неща за родния си край, интересуват се живо от миналото и разказват интересни истории.

Най-сетне краеведите в Перник издадоха първия си сборник, в който събраха своите изследвания, направени през годините, както и последните си открития. Въпреки скептичното отношение на историците, много от краеведските изследвания стават първооснова за по-сетнешни исторически открития. Известни историци представят в сборника спецификата на краеведските изследвания, публикувани са интересни словесни портрети на някои от най-видните ни краеведски изследователи. Разказани са, разбира се, и много любопитни истории за Граовско. За любознателния читател имена като Константин Еленков, Иван Ерулски, Красимира Зафирова, Симеон Мильов, Аниела Асенова, Вера Георгиева, Светозар Захариев са винаги едно обещание за интересно четиво.

списание Life at Pernik бр.15, октомври 2008г.

Краеведски публикации в литературния алманах "Струма"
за периода 1982 -2007г.

Материали от националната конференция, проведена във връзка със 170-годишнината от организираната краеведска дейност в България

Съдържание

Предговор от проф. Марин Ковачев - председател на Съюза на краеведите в България

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРАЕВЕДСКАТА ДЕЙНОСТ
Проф. Марин Ковачев. Поява и развитие на организираната краеведска дейност в България
Светозар Захариев. Краезнанието - начало, корен, извор
Д-р иконом Захарий Дечев. Обща характеристика на краеведската теренно-изследователска дейност
Детелина Денчева. Краезнанието в пернишка област. Обзор на краеведската литература
Васил Капушев. Краезнанието в Смолян и Смолянско

ЛИТЕРАТУРНИЯТ АЛМАНАХ "СТРУМА" И КРАЕЗНАНИЕТО
Нонка Първанова Кръстева. Краеведски публикации на Светозар Захариев в литературния алманах "Струма"
Любен Василев. Как литературният алманах "Струма" ме насочи към нови данни за обиколките на Васил Левски из Радомирско
Доц. д-р Тодор Илиев Мишев. Поречието на река Струма в учебниците по история и историко-географските представи на учениците
Д-р Виктор Банов. Основни публикации на православна тематика в литературния алманах "Струма"
Милчо Георгиев. Краеведски публикации за граовския фолклор в алманах "Струма"
Константин Еленков. Краеведски публикации на Цанко Живков в литературния алманах "Струма"

РЕЗУЛТАТИ ОТ КРАЕВЕДСКИ ПРОУЧВАНИЯ
Боян Пенков Ненов. Освобождаването на Горна Джумая на 5 октомври 1912г.
Иван Ерулски. Драконова глава - един от символите на стария Перник
Красимира Зафирова. Кукерството - българската мандала
Никола Р. Николов. Розопроизводството като поминък в град Стрелча
Вера Георгиева. Съвремени тълкувания на народни обичаи при смърт
Мария Хаджи Киркова. Манастирът "Св. Спас" в гр. Сопот - години на създаване, просветна и революционна дейност
Аниела Асенова. Историята на храм-паметника "Св.В.М. Георги", гр. Брезник
Симеон Мильов. За една старопечатна книга от църквата в село Радибош

МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙЦИ
Доц. д-р инж. Асен Аначков. Капитан Симо Соколов - апостол на свободата в Западна България
Бисерка Граматикова. Из документалното наследство на Алоис Мацах и Маестро Георги Атанасов
Григор Бориславов. Свети Иван Рилски и река Струма
Иван Хранов. Поетът като краевед
Милена Симова. Вельо Велев - учител, краевед и изследвач на топонимното богатство на Пернишко
Милена Любенова. Краеведската дейност на Станой Михайлов (с. Витановци, Пернишко)
Христо Крапер. "... В дни на много кръв и много смърт..."(За последните дни на Димчо Дебелянов) 

Вход с фейсбук профил:

ВИЗИТКА

Адрес: Перник, 2300, кв. Твърди ливади
бл. 44, вх. Б, ап. 11, ет. 1
Телефон/факс: 076/607535
Дата на регистрация: 17 май 2000 г.
Регистрирана в: Частна полза
Изпълнителен директор (Управител):
Светозар Евтимов Захариев
Председател на УС (Настоятелството):
Николай Иванович Сивков
Брой щатни служители:
Няма щатни служители
Брой доброволци: 17
Цели на организацията:
1. Проучване и изследване на родния край
2. Културно-просветни творчески изяви
3. Публикации, насочени към
    историческото наследство в региона
Целеви групи:
1. Краеведи
2. Родова памет
3. Съставители на план-указатели и
    бизнес карти на селища
Сфери на дейност: Изкуство и култура,
Образование,Медии, Обмен на
информация, Научни изследвания,
Подпомагане развитието на икономиката
Тип на организацията: Оперативна
Географски обхват на дейността:Перник,
Регионален, Регион
Донори: Други
Организацията не извършва 
спомагателна стопанска дейност
 
Study of local lore society - Pernik

Address of the organization: Pernik 2300,
kv. Tvardi livadi, bl. 44, entr. B, ap. 11
Phone/fax: +359 76/607535
Registration date: 17.05.2000
Registered in favour of: Private
Executive director:
Svetozar Eftimov Zahariev
Chair of Board of Directors:
Nikolai Ivanovich Sivkov
Number of staff: None
Number of volunteers: 17
Main goals
1. Study and research of the
    native land
2. Cultural and enlightenment
    actions
3. Publications of the region
    historical heritage
Target groups
1. Student of local lore
2. Generation memory
3. Writers of the settlements guides 
    and business maps
Spheres: Art and culture, Education, Media,
Information sharing, Scientific research,
Economic development support
Kind of the organization: Operating non grants
Geographical area of activities: Regional,
  Region, Pernik
Donors: Others
The organization does not develop 
any enterprise activity to support itself

ПЕРНИК - МОЯТ

Ти нямаш славата на Троя,
На вечен Рим и на Багдат.
Сред хилядите - ти си моя
Един-единствен, роден град.

Тук не за хубава Елена
Воюва българския лъв -
А за да бъде защитена
Честта на българската кръв.

На две разсечен от реката
Плещи по склонове опрял -
Израсна ти от черно злато
И слънчев разтопен метал.

Аз всичко свое ти отдадох
С любов и чистност, с мъжки труд -
Трудът на гордата си младост,
Плодът на зрелия си дух.

Ще си останем с тебе верни
Дори един от друг далек.
Ти ще пребъдеш, роден Перник
От нине, присто и навек.

Христо Христов - Крапер