iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Речник

Речник

Абер - хабер, вест. Прати ми абер да бдим до него.

Адет - обичай, навик, характер. Лош адет има - като се напие пцуе наред.

Арно - добре

Бели лук - чеснов лук.

Брич -бръснач.

Бричи - бръсне.

Бесник - обесник, непослушник, вироглав.

Брус - камък за заточване на коса за косене.

Бъшим - крия нещо, не казвам. Че бъшиме, че момата е ебана.

Вача -хваща.

Вищи - цвили, смее се. Ама вишанье падна на седенкята.

Глагорец - език на звънец или на хлопатар.

Гмечим - месим, мачкам. Леле, ако те уловим, как че те гмечим.

Гньитало - дърво за натъпкване на брашно в чувал.

Гольо - гол. Мани го тоя гольо.

Далдисуем - напирам, искам. Далдисал е да оди на собор.

Дисадзи - дисаги. Съединени две големи козиняви торби.

Дирек - стълб.

Досадило - омръзнало.

Дървена джилетка - дървена жилетка, самар.

Да те преправя - да те бие, но и fotuere.

Ега - дано.

Егрек - лятна кошара за овце.

Залупци - дървени съдини за носене на сол, храна и др.

Кандисуем - решавам се, съгласявам се.

Кандардисуем - увещавам. Едва я кандардисах да ми даде.

Кемене - гъдулка.

Кикоти - смее се с глас.

Клепам - кова с чукче коса за косене. Клеветя някого.

Клечим - клеча.

Клишам - кълна се.

Козиняв - чувал или дисаги, направени от козя козина.

Кован заяц - магаре.

Кудим - одумвам.

Куртулишем - оттърва.

Кърне - кларинет.

Линга - клати. Кур му се линга ко катраница на кола.

Лингари - скита.

Мешина - корем.

Момок - слуга, ратай.

Мочам - пикая.

Муам - бода, муша. Муам, муам, не улази.

Мутафци - козиняви чували.

Налъзне - нахлузи.

Намаа - вкара.

Недотавен - будала.

Немой - недей. Немой да се сърдиш!

Ненки - гърди, цици.

Ногавици - крачоли.

Онодем - замества всеки глагол, който му идва на ум на човека. Айде да се онодеме\ Но и fotuere.

Обрача - обръща.

Опиням - опъвам.

Оти - защо?

Отресна - умна.

Отруй - отрови.

Ошел - отишъл.

Пенюга - подутина. Нещо малко.

Пезуль - перваз от каменната основа около вътрешни или вън­шни стени. Дойдоя госке и наседая на пезульо.

Плавен - молив. Да те драснем малко с плавецо по гъзо.

Поста - част от нивата пред всеки жътвар или копач.

Прекинат - прекъснат.

Пърчи - стърчи. Що си се изпърчил като стожер.

Разчинила се - слаба жена, която е напълняла.

Радим - работя усърдно, грижа се.

Размешал - разбъркал.

Раетим - работя с мерак. Леле, само да те уловим, как че те ураетим.

Ручок - второ ядене към 9-10 часа.

Сабале - сутринта.

Саглам - яко.

Сака - иска. Сака му се - ебе му се.

Сите - всички.

Тимарим - чистя добиче, ио и: Ако ми падеиш само един път да те изтимарим.

Тевно - тъмно.

Тресем - разтърсвам. Особена техника при пеене на песни от „Марковия цикъл", т.нар. „сватовски" песни „с тресене". Много от шопските хора се играят „с натрисане" - специ­фично движение на раменете. Тресат се плодове от плодни дървета. Техника при отделяне на сламата от зърното при вършитба. „Да се натресеме" - да се облечеме, но и fotuere.

Трупник - дръвник.

Търла - подвижно заградено място за овце.

Уилен - угрижен.

Укарам - вкарам.

Уль - гребен на петел. Зацървйл уль, па само търчи по кокош­ките (за мъж женкар). Това да не ти е на петело ульо ( за нещо, което не може да стане/случи ).

Унетре - вътре.

Цаньил - наел.

Цафара - свирка.

Цвильим - плача, но и смея се.

Црън - черен,

Цървик - червей

Черка - дъщеря.

Шака - шепа.

За рhа1оs:

бесник, бруст, въртокъщник, гньитало, дудук, дедовио, дръвце, инструменто, клин, кур, куре, курага, курец, класоберец, кересте, папалюга, паца, паче, пачок, прасок, уй, чамуга, цървик и т.н.

За vulva:

бабината, градинка, катерица, кумица, кумичка, пиче, пичок, пичка, путка, путана, путага, путара, путарана, путе, рунтавица, сли­ва, смъдльиво църво и др.

За егесtos:

надървен, напърчен, подшильен, рипна, ужелезен, укостени т.н.

За fotuere:

Да ти го: забодем, забием, мушнем, набримчим, набутам, нагнетьем, натресем, отмаам, отсвирим, отцафарим, топнем, ука­рам.

Или; Да те: заберем, зарипнем, зачамужим, изклецам, изпръцам, изтимарим, набримчим, опнем, фръснем и т.н. 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.