iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Ако куро беше сапун - да се е изтъркал

Ако куро беше сапун - да се е изтъркал

Ако куро беше сапун - да се е изтъркал.

Ако путката имаше зъби - свето да се е затрил.

152

На Бъдни вечер секи требва да има нещо ново на него, кой нема - че яде правото на магарето под мешината.

153

Един соборил една невеста у градината. Замъчил се, ама нещо не му стае. Откинал краставица и я забоде. Не­вестата примръдала, станало й убаво.

- Прегърни ме! - рекла.

- А бе, да те прегърнем, ама че изпущим крастави­цата!

154

Един трънчанин отива при доктор.

- Докторе, ноге ми се тресу! - оплаква се.

- И на мене! Ама женски.

155

Свекър и снаа били на нивата. Седнали да апнат на един слог. Снаата седнала по-горе, а свекъро у ниското. Снаата рекла да се оплаче от мъжо си и дигнала едната нога да покаже дупката на опиньоко.

- Тате, я виж тая дупка? Какво сака она? – Искала да каже - нови опинци.

- Море снао, уй сака! - рекъл свекъро, шото не гле­дал опинците, а между нодзете.

156

Жени! Къде одите-одете, дома се прибирайте! Дома путка лой бере.

157

Едно време женили момчетата за по-стари моми - да има кой да работи. Оженили така един. Става една сут­рин изпоснел - ем му се спи, ем му се яде. Земал един комат, излезнал навънка. Оди и дреме. Петел се залетел, клюцнал лебо и му го земе.

- Я, мама ти да ебем у петело, що си побуял! Че ка­жем на тата да те оженьи, та да видиш како е!

158

Жени се разправяли кое животно се дере най-труд­но. Едната рекла:

- Я съм слушала пор да се дере най-трудно!

- Море,- рекла втората - казували са ми лисица да се дере най-трудно.

Една баба ги слушала, слушала, па рекла:

- Жени, да знаете най-трудно се дере кур. Я на мойо старец го дерем четиресе годин и съм одрала само гла­вата!

159

Трънчанин отишел на работа в София и отишел на театър. Примочало му се и вместо у мъжкия влезнал у женскио клозет, а вътре невеста.

- Не те е срам! Тука е за жени!

- Па това що държим у ръце да не е за мъже!

160

Учителки подготвят пиесата „Под моста". Барабанчико бие барабано:

- Е-е-ей! Довечера даскалиците че даваю под мостът. Отпред че чини три лева, изодзад - два лева, а стоечки - без паре!

161

Три моми се фалили една на друга пред соборо у се­лото. Едната вика - нова сая са й ушили, другата - кьо-салеви опинци й купили. Третата слушала, слушала, па рекла:

- Е-е, сичко са ви накупули, а на мене тата ми е нап­равил такова пиче, дека сички курове се фащая!

162

Един се оженил за една, ама бил слаб като комар, а она била бая яка. Вечерта си легнали. Бре въртел се, бре мушил - не може да намери сливако. Станал вир вода, па рекъл:

- Жено, пръдни, да се ориентирам!

163

Един бил много мераклия на една. Добре, ама она немала вуна по путката. Легнали. Он попипнал,

- Алеле, ма ти немаш вуна!

- Ти нали си дошъл да ебеш, а не да предеш!

164

Една викала:

- А па да видиш мамо, каков облак се зададе – црън като на тата палтото и като заби един град - като нанините мъди.

165

Мъж и жена разсаждали. Мъжо сади, а пиперо се му клюмнал. На жената пиперо напърчен. Разсади още една бразда - па така. Питал:

- Как така твойо пърчи, а мойо клюмне?

- Е па, така! Пипер се сади без гащи. Като погледне отдоле и се напръчи.

166

Рода сме си! Ваша баба Вела на наш дедо Веле куро му навела.

167

Стар човек е като маненко дете:

види благо - прияде му се,

види младо - приебе му се.

168

Един се оженил за една, ама она била предварител­но ебана. Вечерта, като си легнали, младоженята мислил, че он е пръв. И се засилил да я насеца отеднаж. А оня улетел като айдук у празна къща.

- Е-е, е що е това?

А она вика:

- Ти що сакаш, голема мома - голема путка!

169

На един му требвали пари. Отишел при бая:

- Що че заложиш?

- Жената!

Минало време. Спечелил пари човеко и си иска же­ната.

- Добре! Ако си я познаеш!

Вързали му очите и наредил неколко невести. Познал я.

- Как стана тая работа?

- Се ми е надървен. Като стигнах до моята - падна. Он познава.

170

Габровци колят магаретата с надървен кур, та да имат едно парче салам у повече.

171

Баща среща даскалицата на сино му и пита:

- Как е моят?

- Не го бива.

- Ти го не дигаш!

- Дигам го, ама се изцърви, разсополяви и нищо не направи!

172

На един брато му се окьесил вече и тръгнал да се свива къде гъзо. Като го видел го пита:

- Ти от кога си тука?

- Е, па, откога си и ти.

- Алеле, мое незнаянье. Какво е чело да е ебанье!

173

Един се фальи:

- Много съм заякнал нещо у ръцете. Преди не можех да го скършим, а сега го свивам насекъде!

174

На една умрел мъжо и жената реди:

- Леле, Кире, Кире, преди като се върнеш от лов я се скрием зад вратата и речем: Бау!

А ти:

- Ту да ебем тая мечка!

- Сега кой че ебе мечката Кире-е!

175

Баба се оплаква:

- На мойо му падна и го не дига!

- Па викни некоя невеста!- дават й акъл.

- Мори, сите невести от селото да се съберат па нема да го дигнат!

176

Две жени се разправяли, че мъдите на техните мъже са ладни. Трета ги слушала така и на другио ден дошла посинена.

- Що така? – питали двете.

- Що! Пипнах мойо, а мъдите му жешки. Питах що неговите са жешки, а на вашите мъже са ладни и ме преби.

177

Един мъж и една жена се имали тайно. По вършитба гоньили враа на комшийски гумна. Мъжо вика:

- Айде, айде, айде, що си се подървил! - на един от коньете.

А жената от другото гумно:

- Айде, айде, айде, що си ми се окесила! – на една от кобила.

178

Много време една гоньила враа. Викат й:

- Айде излезни, айде излезни, умори се!

- А, немойте ме тамън съм се разгоньила!

179

Един дедо Коле насецал една. Она се подигне, та погледне.

- Боже, Коле, Боже! Како га е обгърнула, кико поп бъклицу!

180

Свато работи нещо у амбаро. Минала свакята.

- А-а, свате, ти тая година па намаа амбаро!

- Море свакье, намаал съм ти куро!

Не било много житото искал да каже.

181

Една баба рича:

- Леле жени, помните ли какво беше напред? Ванеме се на орото и а! се белна нещо под литако после че ти го намлати со се него. А сега що че? Она му седнала на колената, а он като мъртовец!

182

Един ванал едно моме, а оно:

- Чиче, мани ме, мене ми е тесна!

- Па като е тесна, ньиви и ливади да се широки!

И го отмаа.

183

Две золви били. Требвало да одат на събор. Едната вика другата.

- Айде, како!

- Чекай малко, да се натресеме с мой Яне!

Да се пременят, де.

184

Майка вика сина си:

- Ване, Ване, бре беснику! Прибирай се веднъг, иначе че кажем на баща ти довечера да те преправуе!

Да го бие, демек.

185

На една мъжо й войник, ама неграмотна. Нана че й пише писмото.

- Що да пишем? - питал.

- Ох, мука!, Ох - ох, мука!, Ох, мука - а!

- Ма, да ебем тая мука!

- А, нане, можеш ли?

186

Срещнали се двама, и единио се жали:

- Да знаеш како съм го закъсал дома с две жаби!

- Какви жаби, бе?

- Едната на жената между краката, а другата на мене у гърлото. Тая на жената вика: курц, курц, курц, а тая на гърлото: ракикика, ракикика!

187

Момляче иска майка му да го ожени.

- Манечка си, не може!

- Не съм манечка! Снощи бай Петко като ми го насеца - ни съм мръднала, ни съм пръднала!

188

- Кикво стаде с Давинкю?

- Епа, еба ю, еба ю, па ю заеба!

189

Старец фанал едно младо и вика:

- Дигай нодзе деде, дигай! Още дигай!

- Ама!?

- Нема ама!Аз нема да го укаруем, а че го спущам!

190

Имало една така засукана и тоя оди при нея, друг оди. Един и он тръгнал, ама си земал и магарето.

- Добър вечер!

- Добър вечер!

- Има ли начин да преспим при тебе?

- Нема!

- Здраве да има!

Отишъл при магарето.

- Айде Марко,айде!За никъде не сме – ти с тия големи уши, я с тоя голем кур!

Она така наблизо музла и вика:

- Чекай мори, чекай! Казах ти да издоим, па тогай че те настаним!

191

Една мома увещава майка си:

- Мамо, един иска да ми вкара само главата. Да му дадем ли?

- Черко, черко, кур рамена нема - влезне ли главата, че влезне целио!

192

Един земал много млада невеста. Първата вечер она легнала на рогожата, а младоженята почнал да се съблича.

- Много съм манечка. Мама ми рече да не ме зака­чаш, докато не пораснем!

- А, расни си, расни, докато разпашем лоясо има вре­

ме.

193

На коситба били старец и дете. Завадело дъж. Ста­рецо се наметнал, а детето рекло:

- Дедо, ти главата зави, а гъзо - ебем го!

194

Пипат една баба:

- Бабо, ти като млада давала ли си или си се стискала?

- Море, баби, давала съм, ама сега ме е яд, че не съм молила!

195

Старец продавал яйца.

- Много са ти манеки яйцата, дедо! - рекла една.

- Тия кокошките ги снасят. Моите са по-големи.

196

Уста у уста, груди у груди, вуна у вуна - дупка да е пуна.

Това е любов по трънски.

197

У Бабица само нане Алексо имал биче. Дошла една жена и го моли:

- Нане Алексо, пущи бичето да рипне на кравето! Па като се върне Кола от Брезник, и он нема така да те ос­тави!

Искала да каже - че му плати.

198

По пъто от Кладница за Селимица двама се клецат. Един погледал, погледал, па рекъл:

- Братинке, да дойдем да те отменим!

Он си траял, а жената отдоле се обади:

- Море, мене ела смени!

199

Майката налага качамак, а детето седи срещу нея.

- Мамо, що е това църното между краката - що се е нацерило?

- Маче е!

- Ма много му голема устата, ма мамо!

- А, вчера като беме на оранье, баща ти се фърльи с копралята та ме разреза.

- Да му ебем майкята на тата, как баш па по пичката те удари!

200

Като откривали мина „Злата" един инжинер ръково­ди строежо и живее у дедо Стоян. Дедо Стоян има мла­да снаа, а сино му войник, бабата му умрела. На инженеро дошъл гост. Невестата замешала качамак. Окрокнала котлето, натръгнала литако и сичко се вишло. Тия два­мата баламосват старецо:

- Дедо, е на тоя баир че разработиме руднико за зла­тото.

Старецо погледне натам, а они къде снаата.

- Тука че разработваме ли рудник?

Старецо погледне насам - на снаата пичката се види.

- Снао, моме, ма я си покри пущината! Че рипне да изеде качамако, та инжинеро и госто курът че ми яда!

- У-у, тате, не бой се! Она не е качамакарка, она е месарка! 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.