Loading

Законови промени за хората без осигуровки

Законови промени за  хората без осигуровки

От Здравното министерство подготвят промени, които за пореден път ще се опитат да сложат ред в здравното обслужване на хората без осигуровки. Законови промени ще регламентират как попадналите в болница пациенти с неплатени здравни вноски да покриват всичките си консултации, прегледи и лечения извън случаите на спешност. Според здравният министър д-р Таня Андреева щом неизрядните платци на здравни осигуровки не желаят да ги внасят, ще си плащат за всяко влизане в лечебно заведение. "Винаги могат да се въведат крайни мерки извън спешните случаи, но за мен това е драстично. Пък и няма лекар, при когото, щом пристигне пациент, да каже: Довиждане, нямаш осигуровка. Точно както е в US филмите", е казала д-р Андреева.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

На тази дата в миналото

21-Декември-2016

21-Декември-2015

21-Декември-2013

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година

ipernik com