Районните здравни каси издават код за досиетата

Районните здравни каси издават код за досиетата

От днес всеки гражданин над 18 години ще може да влиза в своето електронно здравно досие с помощта на уникален код за достъп. Кодът се издава в районните здравноосигуротелни каси срещу лична карта и попълнено заявление, което може да се вземе на място или да се разпечата от интернет портала на НЗОК. Не се приемат заявления, подадени от пълномощник, както и заявления, подадени по пощата. Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. От Националната здравно осигурителна каса информират, че кодът се издава по ЕГН за български граждани, по личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП - за лицата без ЕГН или ЛНЧ. В случай на промяна на тези идентификатори се издава нов код. Същият код служи за достъп и до личните данни на лицата, за които притежателят на кода е направил избор на личен лекар - деца до 18-годишна възраст, лица, на които е настойник или попечител и в други случаи, при които е допустимо да се прави служебен избор на личен лекар. След навършване на 18-годишна възраст, на децата се предоставя личен уникален код, като достъпът на родителите до техните лични данни в информационната система се прекратява.Услугата на електронното досие включва и няколко абонамента, които дават на гражданина възможност да получава бърза информация при някаква активност в досието. Чрез SMS или електронната поща всеки ще може да бъде уведомяван при промяна на информацията и за предстоящи събития, като например задължителния годишен профилактичен преглед. Освен това родителите ще могат да получават подробна информация за здравния статус техните деца. За да получава такива съобщения, гражданинът може да заяви няколко вида абонамент. За електронната поща те са безплатни, а за SMS платени.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година