Кметове от цяла България пристигат в Перник

Кметове от цяла България пристигат в Перник

Перник е домакин на заседанието на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
Участниците в него ще направят анализ на изпълнението на общинските бюджети за миналата година, а докладчик ще е Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Сдружението. Проект на Механизъм за компенсиране на разходите на общините по обслужване на дълг, поет към фонд ФЛАГ, рамка за позицията на НСОРБ в работните групи за подготовка на Договора за партньорство, ОП и НСОРБ за периода 2014 – 2020, подготовка и участие на представители на сдружението във важни мждународни форуми тази година, определяне на представителите на НСОРБ в Обществените съвети към минисетрствата са също част от дневния ред на заседанието. Днес участниците в него ще направят оценка на организацията и провеждането на 25-тото Общо събрание на НСОРБ, ще коментират зачестилите случаи на атаки срещу местната власт, както и някои актуални проблеми на общините от региона. Ще се съобщят и резултатите от важни срещи на представителите на Сдружението, сред които тези с Управляващи органи на оперативни програми и НПРСР.
Членовете на Управителния съвет на Националното сдружение на общините ще посетят Подземния минен музей в Перник, който е единствен на Балканския полуостров. 

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година