Има готовност за изплащане на средствата за социално слабите

Има готовност за изплащане на средствата за социално слабите

Агенцията за социално подпомагане  има готовност да  започне приемането на молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление в размер на 65,72 лв. на хората, които надхвърлят диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лв. Чака се обнародването на постановлението. Ще се взима предвид доходът за 6 последователни месеца между 01.01.2012 и 30.09.2012 г. , като по този начин се осигурява равнопоставеност с хората, на които вече са отпуснати енергийни помощи за отоплителния сезон 2012 – 2013 г..Няма нужда да подават нови молби хората, които вече са подавали такива молби преди началото на отоплителния сезон 2012 – 2013 г. и са получили откази заради надхвърляне на диференцирания минимален доход с до 10 лв., поясниха от службата по социално подпомагане. Хората с откази ще получат еднократната помощ за отопление в размер на 65,72 лв. в края на април 2013 г. Хората, които тепърва ще подават молби-декларации и отговарят на критериите, ще получат еднократната помощ в края на май 2013 г. Помощите ще бъдат изплащани по банков път или на каса (Български пощи) според желанието на хората, заявено в самите молби-декларации. Право на еднократна помощ в размер на 50 лв. имат осигурените майки с доход до 350 лв. на член от семейството, на които е отпуснато обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години в периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на приетото днес постановление на Министерския съвет. Тази мярка засяга майките, които са внасяли осигуровки за общо заболяване и майчинство, и няма нищо общо със здравното осигуряване. Еднократната помощ ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на май 2013 г. Еднократната помощ от 50 лв. за децата с увреждания ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на април.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година