Премахват незаконната борса за сурово мляко на пазара?

Смятам скоро да напиша писмо до кметската управа, заедно с общинска полиция и специиалисти от общината, както и представител на защита на потребителите за да решим проблема с уличните търговци на мляко. Тези, които искат да продават, да имат поне средни хигиенни условия - температурата да е гарантирана, млякото да се излага в хладилни витрини, да разполагат с паспорти на кравите си, каза д-р Татяна Вангелова началник отдел ДВСК за в. "Съперник"
Проблемът с незаконната млечна борса съществува отдавна. Тя се намира в началото на пазара и не може да не направи впечатление, тъй като напоследък търговците станаха десетки. Предимно възрастни хора от село, решили да изкарат някой лев, тъй като пенсиите не им стигат. Те предлагат млякото си в пластмасови шишета, със съмнителна хигиена (преди време жена пипна разстройство точно от мляко закупено от там), на цена от 0.70лв. до 1 лев. Очите им непрекъснато шарат наляво и дясно, и като видят човек с папка в ръка, приличащ на инспектор, дърпат циповете на чантите и бягат. Ни лук яли, ни лук мирисали.
От д-р Вангелова стана ясно, че преди време, при направените от ДВСК проверки, самите потребители са се опълчили срещу инспекторите. Те били обвинени, че по този начин бъркат в джоба на хората гледащи крави и ги ощетяват. Всъщност хората не си дават сметка , че всеки един продукт поставен на улицата на нерагламентирано място, представлява сериозен риск за тяхното здраве. Те трябва да знаят, че от болна крава могат да се заразят от туберкулоза и бруцелоза, тъй като те са болести, които се пренасят от животно на човек, каза Вангелова. Бутилките с млекото са изложени директно на земята. Никой не ни дава гаранция колко са чисти те, колко пъти се употребяват. Никой не ни гарантира и здравния статус на самите крави от които е издоено млякото. Докато при един млекосъбирателен пункт от който вземат мляко млекопреработвателните предприятия, млякото се следи непрекъснато за общ брой микроорганизми, и различни други микробиологични показатели. В случая отговорността е изцяло на консуматора.
По принцип органите на държавния ветеринарно санитарен контрол упражняват контрол в предприятия и обекти за търговия, които са регистрирани по смисъла на закона за храните. В случая става въпрос за абсолютно незаконна търговия, защото се извършва на тротоара и това не е обект, който е регистриран и законно регламентиран. Така органите на ДВСК не могат да упражнят своя контрол пълноценно, но това не ги освобождава от задължението. По скоро контролът на тези места е за санкция. И за да бъде ефективен този контрол трябва да се направи проверка съвместно с органите на Общинска полиция. Всъщност полицията е длъжна при такива проверки да ни осигурява съдействие. В този смисъл ние наистина трябва да си координираме действията по отношение на този проблем, и той стои на дневен ред, каза още д-р Вангелова.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година