Перник се разминава с водния режим през това лято

Само в Рударци традиционно берат ядове
Над 30 аварии са отстранили за една седмица аварийните екипи на "В и К"- Перник. Това информира Владо Ананиев- началник на отдел "Водоснабдяване" в дружеството. Той поясни, че в един и същи ден са били отстранени 3 аварии само на ул. "Нова Загора". Етернитовият водопровод там, който е амортизиран, се е пропукал на гри места. По тази причина жителите на улицата са останали без вода 24 часа. Според Владо Ананиев има две възможни обяснения: преминаване на тежкотоварни превозни средства или изсъхване на глинестите почви в резултат на настъпилите жеги. Въпреки непоносимите жеги, режим на водоподаване в областта няма, увери Ананиев. Според него, няма и постъпили сигнали за недостиг на вода по високите части на Перник и околните населени места. Единствения сигнал за нарушено водоснабдяване е във високите части на Рударци. "В близко време проблемът там ще бъде решен кардинално. Осигурени са средства по линия на програмите на Европейския съюз и ще бъде извършена частична реконструкция на водопроводната мрежа в курортното селище. Успоредно с това ще се извърши и зониране на Рударци, което има за цел да гарантира нормалното водосналдяване и по високите части на населеното място. За целта ще бъде изграден нов водопровод с по-голяма пропускателна способност", заяви Владо Ананиев. Според него въпреки непоносимите жеги няма опасност от недостиг на вода и въвеждане на режимно водоснабдяване. В момента обемът на питейния язовир Студена е 20 450 000 куб.м. Притокът в него е 64л/, а разходът 780 л/с. Въпреки че разходът е над 10 пъти повече от притока, резервираното водно количество в момента е достатъчно да гарантира нормалното водоснабдяване на областния град и останалите населени места до есента, когато започват дъждовете. Владо Ананиев напомни и за заповедта на кмета на Перник за ползването на питейната вода само по предназначение- за питейно-битово водоснабдяване.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година