ОДК участва в учредяването на секция към Европейска асоциация

Обединеният детски комплекс в Перник участва в учредяването на секция за работа с деца с увреждания към Европейската асоциация за свободно време на децатата със седалище в Прага - Чехия, информира директорът Ангелина Танчева.
Поводът за тази покана е свързан с посещението на Европейската асоциация през юни 2006 в ОДК. Интересът бе предизвикан от резултатите в работата на интегрираната група на момичета и момчета, с и без увреждания към школата по приложно изкуство с ръководител Татяна Китанова. По думите на президента на Асоциацията Рене Кларийс, той е бил силно вдъхновен от модела на интеграция и арттерапия и оттам се породила идеята за създваването на секция за децата и младите хора с увреждания към FACI.
Секцията бе изградена на среща в Прага, която се проведе от 15 до 18 април. В нея взеха участие представители на 5 държави - България, Чехия, Холандия, Литва и Русия. С учредяването на тази секция се формира и рамката на бъдещата стратегия за работа и обхващането на деца и младежи с увреждания в свободното им време. В този смисъл нашият град и нашата страна се явяват като представители на тази асоциация, т.е. моделът и опитът ще бъдат популяризирани като успешни практики, обясни Танчева.
На презентацията на интегрирания модел и резултатите от него, бе отделено и специално внимание на всички институции и организации, които са способствали за неговото разгръщане - Община Перник, Регионалния инспекторат по образованието, БАЛИЗ "Вяра, Надежда, Любов", неправителствени организации и дневните центрове за деца и хора с увреждания, уточни Танчева
Като начало се предвижда провеждането на международно наблюдение на интегрирания модел в ОДК, както и реализирането на международна научна конференция, посветена на децата и младежите със специфични образователни потребности.
За ОДК предстои много усилена работа по привеждане сградата като достъпна среда, със сответните съоръжения и оборудване за деца и лица с увреждания, с оглед обхващането на по-голям брой деца и младежи в интегрираната група и приемането им в други форми и дейности, заключи Танчева.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година