Общинските съветници опростиха наеми на жители от Батановци

Общинските съветници опростиха дължимите суми за наеми на наемателите на блокове 10, 11 и 12, които са общинска собственост и се намират в гр. Батановци. Периодът обхваща момента на преминаването на жилищата като общинска собественост до месец декември 2005 година включително. 27-те наематели дължат на общинската хазна около 13 хиляди лева от неплатени наеми. Жилищата им са били собственост на "Гранатоид" АД, но след ликвидацията на завода те са прехвърлени през 2003 година в активите на Община Перник. Голяма част от живущите в трите блока са пенсионери и инвалиди с ниски доходи, за които е непосилно да плащат наемните суми на Общината. Всички те са бивши работници в завода. По-младите са безработни и нямат почти никакви доходи. Сградите са с пробити покривни конструкции, амортизирана канализация, занемарен външен вид и се нуждаят от основен ремонт. Последния такав е правен през 1986 година от тогавашния циментов завод. Всеки един от наемателите е изършвал поправки в своето жилище, но общите части са в ужасно състояние.
През 2005 година кметът на град Батановци Петър Пенев е предложил Общинският съвет да гласува решение жилищата да бъдат закупени от наемателите на преференциални цени. Но общинските съветници не са гласували позитивно това да се случи. Досега Община Преник не е влагала никакви средства за ремонт и подобрения на жилищните блокове поради липса на финансови средства. Наемите са се събирали от кметството в Батановци и са внасяни в общинската хазна. Предложението наемите да се събират със задна дата от 2003 година е създало известно социално напрежение сред живущите в блоковете и затова те са се обърнали към кметовете на Батановци и на Перник и към председателя на ОбС с молба наемите им до края на 2005 година да бъдат опростени. Местните избраници го подкрепиха в исканията ми и наеми ще се събират от началото на миналата година.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година