ОП „Пазари” работи успешно напук на кризата

ОП „Пазари” работи успешно напук на кризата

Общинско предприятие „Пазари” отчете много успешни първи три месеца на тази година. Управителят на предприятието Димитър Дойчинов обяви, че е на лице положителен финансов резултат от 32 822 лева.
Спечелените на търгове общински обекти през месец декември са въведени във владение на 100 %. Разработена и внесена за разглеждане в компетентните общински органи за утвърждаване е  тръжната документация на 115 общински обекти. Подписани са договори за охрана с Регионалната дирекция на вътрешните работи.
До края на месец март са изпратени 12 предупредителни писма към некоректни наематели. Извършена е съвместна проверка с представители на областната структура на Агенцията по храните  в Перник срещу нерегламентираната продажба на прясно мляко и млечни продукти, както и две самостоятелни проверки, извършени от персонала на общинското предприятие.  Системно се дават указания за пресичане на нерегламентираната продажба на дрехи, спално бельо .

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година