ПГИ спечели проект в обявен от МОСВ и ПУДОС конкурс

ПГИ спечели проект в обявен от МОСВ и ПУДОС конкурс

Професионалната гимназия по икономика в оспорвана конкуренция, спечели още един проект. това информираха от училището. Проектът е разработен от ученици и преподаватели от ПГИ в рамките на националната кампания „Чиста околна среда-2013г” и обявения от Министерството на околната среда и водите и ПУДОС конкурс на тема: „Обичам природата- и аз участвам”. „Радостта ни от спечелването на този проект се дължи не само на това, че със средствата от него ще успеем да придадем естетичен вид на нашия двор, но поради факта, че от участвалите в конкурса общо 1 799 проекта, са финансирани само 67 с до 5 000 лева и нашият е един от тях”, заяви директорът на гимназията- инж. Юлиана Ефремова. Тя поясни, че проектът е на стойност 5 000 лева. Ръководители на проекта са преподавателите: Елена Вучкова и Наташа Соколова. С предложения за оформянето на проекта, изготвяне на план-сметка и проучване на растителните видове и градинското обзавеждане ще участват ученици от клуб „Екология” от : 9 а, 9 б, 10г, 10в, 10 б, 12в и 12г. „В проекта сме заложили: монтиране на пейки, декоративна ограда, направа на цветни лехи и засаждане на някои интересни растителни видове. Трудът както на учениците, така и на родителите, които изявиха желание да участват, е безплатен. Надяваме се с тези пари да успеем да направим всичко, което сме заложили в проекта”, допълни Юлиана Ефремова. Тя допълни още, че с реализирането на проекта, гимназията си е поставила няколко цели: създаване на страница на сайта на гимназията и публикуване на материали; организиране на еконаблюдение до резерват „Острица” и запознаване с видовото разнообразие в него; създдаване на мултимедийни презентации на екологични теми; организиране на хепънинг „Аз обичам природата”; изграждане на екокът с доброволния труд на ученици, учители и родители за създаване на зона за отдих.
Според директора на ПГИ, с осъществяването на заложените дейности се стимулира екологичното възпитание на учениците като се обогатяват знанията им за биологичното разнообразие в област Перник и по-точно в резервата „Острица” и защитените зони по НАТУРА 2000. С този проект се цели още да се формират умения за изразяване на позиция по екологични проекти, отговорно отношение и култура на общуване с природата. Не на последно място, амбициите на колектива на ПГИ е този проект да даде възможност да се промени екологичната среда в училищния двор и той да придобие по-приветлив вид.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година