Панорама на средните училища отваря врати в Младежкия дом в Мошино

Панорама на средните училища отваря врати в Младежкия дом в Мошино

В Младежки дом – Мошино се открива 14-та “Панорама на средните училища в област Перник”, информираща ученици и родители за приема през учебната 2013/ 2014 година в средните училища. Старта на инициативата ще бъде на 16 април от 10 час. Изложението, което по традиция се организира в партньорство с Регионалнен инспекторат по образование – Перник, осигурява възможност на завършващите седми и осми клас ученици, да се ориентират към подходящо профилирано или професионално училище, където да продължат образованието си. Кандидат – гимназистите и техните родители ще получат актуална информация за реда и условията при кандидатстване. Те ще се срещнат с ученици и учители от средните училища и ще могат на място да разговарят за приема и за предлаганото обучение. Със свой щанд ще бъдат и Ученическо общежитие, Перник. В изложението ще участват и кариерните консултанти от Центъра за кариерно ориентиране, създаден по ОПРЧР. На 17 април от 10 часа в камерната зала на дома /втория ден от изложението/ РИО – Перник организира работна среща на клуб „Диалог” с участието на педагогическите съветници и кариерните консултанти по теми, свързани с кариерното ориентиране в училищното образование.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година