Креватни и магазинни брокери крадат хляба на истинските

Пернишките агенции за недвижими имоти се обединиха в регионало сдружение което да гарантира легитимността и професионализма при обслужването на клиентите им. То е част от структурата на националното сдружение за "Недвижими имоти". За председател на регионалното сдружение е избрана инж. Совка Асенова. Членове на управителния съвет са инж. Веска Славева и Красимира Динкова. В сдружениета членуват 16 агенции, като то е отворено към всеки желаещ да се присъедини към него. Условие обаче е фирмата да има поне две години стаж в областта на сделките с имоти, да има препоръка от една фирма член на регионалното сдружение и препоръка от националното сдружение. С това се цели да се гарантира професионализма и коректността на агенциите в бранша. Според инж. Совка Асенова в Перник има много незаконни брокери т.н "креватни" или "магазинни", които въртят бизнес съвсем по аматьорски. Те нямали нито фирма, нито офис, нито пък някакъв ценз за такава дейност. За специалисти често сами се определяли юристи, общинари, кметове в малки населени места, дори спасители по морето или ски учители в зимните курорти. Обикновено подбивали цената, която варира между 2.5 - 3% от стойността на сделката, като вземали по 1.5%. Най- честите оплаквания от страна на клиентите спрямо недобросъвестни брокери са че: разказват оферти по описание, не знаят предварително адреса на имота или пък скриват недостатъците му, променят цената по собствена преценка, не събират необходимите за сделката документи веднага, и много други.
В този смисъл, регионалното сдружение на агенциите за недвижими имоти ще си постави цел да повиши професионализма и коректността в бранша, като даде гаранция за по- добра услуга. То ще подготвя всички свои членове за сертифициране по изискванията на Еврипейския съюз в професията "посредник по недвижими имоти", заявиха от сдружението.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година