Потребителите на природен газ спестили около 10 милиона лева през 2012 година

Потребителите на природен газ спестили около 10 милиона лева през 2012 година

Близо 10 милиона лева са спестили от разходите си за енергия през 2012 година потребителите на природен газ в Западна България, след като са заменили електроенергията и дизеловото гориво с природен газ. Тези сметки са направили от „Рила газ”. От компанията твърдят, че сумата е с близо 50% повече от икономиите през 2011 година. Ползването на газ е помогнало на клиентите на компанията в Благоевград, Враца, Перник и Дупница не само да намалят сметките си за отопление, но и да увеличат енергийната ефективност в училищата, детските градини, социалните заведения, жилищата и офисите.
Най-много икономии са успели да направят индустриалните потребители, които ползват синьото гориво в производството– 8 милиона лева. Следват обществено-административните сгради с 1,5 милион лева, където природният газ е най-предпочитаната енергийна алтернатива на нафтата за отопление. Домакинствата, които използват газ за готвене, топла вода и отопление вместо електричество са платили общо 125 хиляди лева по-малко.
Според направените разчети от „Рила газ”, ежегодно всяко домакинство пести над 500 лева като използва природен газ вместо електроенергия за битови нужди. Сметките в публичния и индустриалния сектор намаляват с близо три пъти, след замяната на дизеловото гориво или пропан-бутана с природен газ. За сравнение – домакинствата плащат за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво 10,1 стотинки. Същото количество енергия, произведено с пропан-бутан – 19,8 стотинки, а с нафта за отопление – 28,5 стотинки. Освен икономическия ефект от спестени сметки, газифицираните домакинства допринасят за подобряването на екологичните показатели на атмосферата в районите, където живеят. Основните източници на замърсяване на въздуха с прахови частици са индустриалната дейност, транспортът и интензивната употреба на твърди горива в битовия сектор, особено през зимата. Газификацията елиминира всички тези фактори. Така употребата на синьо гориво води до по-ефикасно и устойчиво използване на природните ресурси, допринася за опазването на околната среда, намаляването на емисиите и предотвратяване загубата на биоразнообразието.
Мария Василева

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година