По искане на ЕСО ще бъдат ограничени ВЕИ мощностите в Западна България

По искане на ЕСО ще бъдат ограничени ВЕИ мощностите в Западна България

На 25.04.2013 г., за периода от 10:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде ограничено производството от всички вятърни и фотоволтаични централи на територията, обслужвана от ЧЕЗ. Това информираха от компанията. Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД разпоредиха на "ЧЕЗ Разпределение България" да бъдат ограничени максималните работни мощности с 40%, поради дисбаланс между производство и потребление на електрическа енергия.

От "ЧЕЗ Разпределение България" АД напомнят, че разпорежданията на оперативния персонал на Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са задължителни за изпълнение от оперативния персонал на ЧЕЗ и за оперативния персонал на производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година