ЧЕЗ:Ще съдействаме на проверяващите, за да се докаже, че сме сериозен европейски партньор

ЧЕЗ:Ще съдействаме на проверяващите

Във връзка с приключила проверка на Прокуратурата на Република България в дружествата на ЧЕЗ и стартирането на досъдебно производство, от ръководството на компанията в писмо до медиите изразяват своето становище. В него се подчертава, че дружествата на компанията в България са работили и работят изцяло в съответствие с действащото българско и европейско законодателство. Отговорност на всички служители и мениджъри, независимо в коя държава работят, е да спазват законите, приетите добри практики и да работят с грижата на добър стопанин при изпълнение на своите служебни задължения. „Както винаги досега, така и занапред, компаниите от Групата на ЧЕЗ в България, ще сътрудничат на проверяващите и правораздавателни институции, за да се установи истината и да се докаже, че ЧЕЗ е стабилен и сериозен европейски инвеститор, който работи законно и прозрачно, в партньорство с обществото и институциите”, се подчертава в писмото до медиите. В него се подчертава, че ръководството на компанията няма да  коментира нито едно действие в хода на досъдебното производство и се изразява надежда, че компетентните органи ще работят професионално, безпристрастно и непредубедено

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година