СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ - СРЕДИЩЕ НА ТАЛАНТИ

СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ - СРЕДИЩЕ НА ТАЛАНТИ

СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА и  ЕКИПЪТ, работещ по Проект BG051<O001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образаванието в средищните училища чрез  въвеждане на целодневната организация на учебния процес", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ВИ КАНЯТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА
СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ - СРЕДИЩЕ НА ТАЛАНТИ
 
Заповядайте на 26.04.2013 г. от 10.00 часа в Театралната зала на ОДК - Перник

Вход с фейсбук профил: