СПОКОЙНА, СЪЗИДАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАБОТА

СПОКОЙНА, СЪЗИДАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАБОТА

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПЕРНИК

СПОКОЙНА, СЪЗИДАТЕЛНА СРЕДА ЗА РАБОТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

По проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР 2007-2013г. в регион Перник работят 14 средищни училища. По проекта учениците получават една сигурна среда, в която не само обогатяват знанията си, но и изживяват незабравими мигове със съучениците си и преподавателите. Правилното разпределение и разнообразието на дейностите – Организиран отдих и спорт, Самоподготовка и Дейности по интереси - води до създаване на емоционална среда, в която учениците са предпазени от умора, отегчение и скука.
По време на отдиха те имат възможност да реализират поведенческия си потенциал, да участват в различни спортни игри и да се разтоварят от умственото напрежение.
Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантното взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. Тя е основен момент в целодневното обучение, като при нея не се изисква повторение на преподаването, а осигуряване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на увереността им за самостоятелна работа.
Заниманията по интереси съдействат за развитие на творческото въображение на учениците, за придобиване на нови и полезни знания и умения, както и за участие на родителите в целодневната организация.
Всеки месец средищните училища от област Перник организират и провеждат публични изяви, които са посветени на народните празници и обичаи, представят се и постиженията в различни направления – наука, изкуства, спорт.
През месец януари сред най-интересните събития за учениците се открояват традиционните маскарадни игри „Сурва” на учениците от ОУ „Христо Смирненски” село Ноевци и изработването на кукерски маски под надслов „Да съхраним традициите” в ХІІІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Перник. Децата от ПИГ в ХVІ ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- гр. Перник организираха изложба - народни обичаи и носии „От сръчните ръце на мама и баба”. В занимание по интереси бяха изработени кукерски маски, сурвачки и сувенири от учениците от ОУ „Отец Паисий” село Ярджиловци. Кукерските игри бяха пресъздадени и на кукерския фестивал „Да празнуваме заедно” в ОУ „Христо Ботев” село Гълъбник. Проведен беше и училищен панаир „Произведено от мен” в ОУ „Иван Вазов” село Извор. Много емоции предизвика и маскарадното дефиле „Сурвакариада” - 2013 на площад „Кракра” в град Перник, в което учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Дивотино представиха изработени от тях карнавални костюми. Детски карнавал под мотото „Бал с маски” проведоха учениците от ОУ „Христо Смирненски” град Радомир. Облечени в карнавални костюми, учениците танцуваха под звуците на любими детски песни. А децата от ОУ „Христо Ботев” град Батановци проведоха волейболен турнир между групите ПИГ. С интерес участват в дейностите по проекта и учениците от СОУ „Васил Левски” град Брезник и от VІІ ОУ „Г.С. Раковски” град Перник. През същия месец учениците от СОУ „Христо Ботев” село Дрен проведоха викторина, свързана с безопасността на движението по пътищата, а Клуб „Атлас” при ОУ „Христо Ботев” село Гълъбник - викторина на тема „Великите пътешественици и откриватели”. На съвместно мероприятие с НЧ „Чичо Стоян” село Дивотино учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в селото представиха празника Бабинден, като изпълниха песни, стихове и скечове, които предизвикаха много усмивки и аплодисменти.
През месец февруари във връзка с честването на годишнината от смъртта на Левски учениците от ОУ „Христо Смирненски” село Ноевци взеха участие в патриотично междучасие „Лъвски скок”, а учениците от ОУ „Св.СВ.Кирил и Методий” село Дивотино проведоха урок по родолюбие, на който запознаха присъстващите с живота на Апостола, а лектори от РМИ – град Перник представиха презентация на тема „Левски в Пернишко”. С интерес учениците от училището проследиха и представените в РМИ презентации на тема „Паметни събития” и поздравиха музейните работници с литературна програма. Викторина за живота и дейността на Васил Левски организираха и учениците от ХVІ ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” град Перник. Рецитал за Васил Левски проведоха учениците от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” град Земен и поднесоха венец на паметника на Апостола в град Радомир. Годишнината от обесването на Васил Левски бе отбелязана и от учениците от ОУ „Христо Ботев” град Батановци.
През месец март с голямо желание и интерес учениците от ПИГ в ОУ „Христо Смирненски” село Ноевци взеха участие в „Мартенска феерия” и посрещането на Баба Марта. Изложба от мартеници и рисунки организираха учениците от СОУ „Гео Милев” град Трън, а учениците от ХVІ ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с много радост участваха в инициативата за изработване на най-дълга и най-интересна мартеница. В празнична украса светна и СОУ „Христо Ботев” село Дрен, в което учениците от ПИГ изложиха своите експонати за изложбата „Баба Марта и пролетта”. Те не забравиха и Националния празник – 3 март, като посетиха посветената на празника изложба в МЕ „Войнишко въстание” в град Радомир и поднесоха цветя на новооткрития паметник на Никола Корчев. Пролетен празник с избирането на Мини мис и Мини мистър организираха учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Дивотино, а децата от ПИГ в ОУ „Христо Смирненски” град Радомир в духа на християнската традиция отпразнуваха Благовещение - празникът на благата вест за раждането на Спасителя и на християнските семейни ценности. Конкурс по танци според предпочитанията на учениците бе организиран в ОУ „Иван Вазов” село Извор, а в навечерието на пролетната ваканция те се включиха в състезателни игри по чупене на яйца с голи ръце и бягане по трасета с препятствия. По-малките състезатели разчитаха на помощта на родителите си, които също участваха. Учениците от ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Перник участваха в Десети турнир по футбол и получиха заслужени награди.
Основното предназначение на тези изяви е да се осъществява многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания време и учениците да получат удовлетворение и стимул за пълноценна работа в различните дейности на целодневната организация на обучение в средищните училища.
В резултат на работата по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” чрез интензивната работа на учениците, обхванати в ПИГ, както и на възпитаването им в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех, се дава възможност за търсене и постигане на по-високо качество на учебната работа и задълбочаване на уменията за съвместна работа на учителските колективи, училището като институция и родителите.

Вход с фейсбук профил: