ципервет пудра за масова употреба

ципервет пудра за масова употреба 1483436038
4.90 лв.
SKU: зоомед 092

Биоцид за борба с пълзящи насекоми. Препаратът е готов за употреба под формата на прах. Преди обработка, помещенията да се освободят от хора, животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушния филтър на аквариума. Да се покрие мебелировката или оборудването. Прилага се на места, където насекомите преминават или се крият - подове, стени, ъгли, первази, пукнатини, цепнатини, чрез поръсване, опрашване или полагане на тънки ивици директно върху гнездата или пътищата на разпространение на насекомите. Особено добро проникване има при полагане в цепнатини и фуги. Поръсването да не се извършва от високо, а непосредствено до третираната повърхност за да се избегне разпрашаване и вдишване на препарата. Да се прилага на недостъпни за деца и животни места. Да не се допуска замърсяване на повърхности, които са в контакт с храни. На открито се прилага като се поръси 10 гр/кв.м - Посипва се по пътищата на инсектите и около техните колонии, така прахът се разнася до техните убежища. В случай, че третираните зони бъдат измити се напрашва отново.Отстраняването на продукта да се направи не по-рано от 24 ч. след прилагането, и да се измие. Да се избягва замърсяване на хранителни продукти и напитки. Хората да не влизат в контакт с третираните повърхности. Да не се допуска разпръскване на препарата извън третираните зони. Токсичен за пчели и риби. Да не се замърсяват открити водоизточници, дренажи и канали.

Цена: 4.90 лв.
Тегло: 80 g
Размери: 0 cm × 0 cm × 0 cm

На тази дата в миналото

16-Декември-2015

15-Декември-2015