iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Публикувай безплатно лична ОБЯВА

PRETOR GROUP OOD Купуваме Бизнес Фирми

PRETOR GROUP OOD Купуваме Бизнес Фирми 04_1427959374

PRETOR GROUP OOD-Сделки с търговски предприятия.Изкупуване и Прехвърляне на фирми със финансови /задължения/ и юридически проблеми.

Изкупуваме активи на фирми преди изпадане във фалит или несъстоятелност.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.

Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата,също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата.

Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.

PRETOR GROUP OOD-Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да постигнем желаните резултати.

За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/

На тази дата в миналото

10-Декември-2016

12-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.