iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

МБАЛ ”Рахила Ангелова” в Перник работи на дефицит

МБАЛ ”Рахила Ангелова” в Перник работи на дефицит 02_1423489384

В дефицит от месец август 2013 година работи МБАЛ ”Рахила Ангелова” в Перник, като заявената предстояща 90% изплащаемост от НЗОК и увеличението на работните заплати ще костват на звеното още 300 000 лева дефицит в бюджета за следващата година.

Това съобщи досегашният директор на здравното заведение д-р Иван Евлогиев на среща на областния управител Ирена Соколова с ръководителите на териториалните структури в региона.Евлогиев подчерта, че болницата е с висока кадрова обезпеченост и специалисти във всички области, но с по-ниски заплати на обслужващия персонал в сравнение с тези на национално ниво, което е предпоставка за загуба на работоспособна работна ръка.„Провеждаме тези срещи с оглед по-доброто сътрудничество между дирекциите на територията на оластта и по-добрата комуникация и информираност между тях. Навременното докладване на проблемите ще осигури и по- бързото им решаване”, каза Соколова. Директорът на „Информационно обслужване” Здравка Брадварска отправи апел към Община Перник, за належащо инсталиране на система „Набиране на местни данъци и такси”, която ще бъде в полза на жителите и управляващите. Този модул функционира във всички останали 5 общини в региона. От „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” и от „Напоителни системи” се обърнаха към областния управител за съдействие при организиране на среща с „Басейнова дирекция” относно зарибяване на водоемите, а директорът на Държавен архив Станислава Георгиева помоли за намесата на Областния управител във връзка с числеността на щата, тъй като област Перник разполага с най-малко работещи експерти. Областният управител изиска доклади за работата на териториалните звена, както и плановете им с приоритетни направления и области на работа. Към всички структури беше отправено предложение за съвместни действия по информационни, разяснителни и обучителни инициативи.

Източник: bnr.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

01-Юли-2018

30-Юни-2016

01-Юли-2015

01-Юли-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com