iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


УС на НСОРБ заседава в Перник

УС на НСОРБ заседава в Перник 04_1365445135

На 5 април в Перник се проведе заседание на УС на НСОРБ. В него взеха участие 12 членове, а с още двама имаше пряка телефонна връзка. Освен членовете на УС на НСОРБ, присъстваха: областният управител на Перник-Иво Петров, председателят на Общинския съвет на Перник-Владислав Караилиев и кметовете на Радомир и Брезник. Кметът на Перник и член на УС на сдружението - Росица Янакиева, запозна присъстващите накратко с Перник и региона. Тя подчерта неимоверните усилия, които общината положи, за да се справи с последствията от земетресението на 22 май 2012г.
Председателят на сдружението-Тодор Попов, кмет на Пазарджик, информира членовете на управителния съвет, че Агенцията за чуждестранни инвестиции са отправили молба към сдружението да представи информация за обекти, дейности и територии, които биха могли да представляват интерес за крупни инвестиции. Това означава, че всяка община трябва да прецени какво би искала да презентира пред чуждестранните инвеститори.
Кметовете изслушаха анализът за изпълнението на бюджетите на общините за 2012г В него беше изтъкната негативната тенденция на непрекъснат спад на дела на общинските бюджети в брутния вътрешен продукт и консолидирания бюджет на страната. Анализът показа, че подобни ниски нива страната ни непомни от много години. Става въпрос за дял на общинските бюджети под 5% в брутния вътрешен продукт и под 15% в консолидирания държавен бюджет. Изводът, който се налага от този анализ е, че продължава централизацията в страната на фона на всички твърдения на управляващите, че се полагали усилия за децентрализация на управлението. За сравнение, в страните от ЕС тенденцията е далеч по-различна и то в посока на децентрализацията. Другата тревожна тенденция е намалението на собствените приходи в общинските бюджети, което затруднява осигуряването на услугите за населението и дейностите, които общините са длъжни да осигурят на населението.
На заседанието бе изтъкнато, че от 6 местни данъка, на практика 2 от тях са про форма заложени в общинските бюджети. Това се отнася за данък наследство и патентния данък, които са намалели драстично. Другото тревожно заключение, което се налага от анализа на общинските бюджети е, че расте задлъжнялостта на общините към дълговите инструменти.
Радващото е, че въпреки недоимъка, общините активно са разработвали и изпълнявали проекти по европейските програми. В резултат на тях са направени допълнителни инвестиции в общините през миналата година в размер на над 610 млн. лева.
Тодор Попов изрази от името на сдружението категорично несъгласие с отношението на управляващите към местната власт. Поводът за тази реакция бе изпратеното от служебния финансов министър заплашителното писмо до кметовете в страната. В него финансовият министър ги предупреждава, че ако не се издължат към държавната хазна, могат да бъдат дадени на прокуратурата. „Време е управляващите, които и да са те на власт, да разберат, че местната власт в България е независима и тя не може да се управлява с писма или по този начин да се опитваме да решаваме финансови или каквито и да е други проблеми. Затова смятам да бъдем категорични при отстояването на интересите на местната власт", заяви председателят на НСОРБ. Той предложи да се изпрати писмо до финансовия министър и да се поиска спешна среща с него, в която да вземат участие представители на Управителния съвет на сдружението, за да се обсъдят някои важни проблеми на общините в България. Решението беше подкрепено единодушно от всички. 
Източник: pernikmedia.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.