iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Решение на междуведомствената комисия отнасяща се за Област Перник

Решение на междуведомствената комисия отнасяща се за Област Перник

Одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на последиците от бедствия - 801 410 лв., както следва:
1. На Министерството на здравеопазването - 156 626 лв. за преодоляване на последиците от земетресение на 22 май 2012 г., от които:
1) 114 123 лв. за възстановяване сградата на Регионалната здравна
инспекция, ул. „Миньор” 15, гр. Перник;

2) 21 970 лв. за възстановяване сградата на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област, бул. „Столетов” № 67, гр. София;

3) 14 348 лв. за възстановяване сградата на Центъра за спешна медицинска помощ, филиал Банкя, ул. „М-р Коста Паница” 10, гр. Банкя;
4) 6 185 лв. за възстановяване сградата на Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по белодробни болести – бул. „Акад. Иван Гешов” 19, гр. София.
2. На Министерството на земеделието и храните - 71 228 лв. за преодоляване на последиците от земетресение на 22 май 2012 г. - за ремонтно- възстановителни работи по сградата на Агенцията за безопасност на храните, гр. Перник.

ОБЛАСТ ПЕРНИК
3. На Община Ковачевци - 19 550 лв. за преодоляване на последиците от земетресение на 22 май 2012 г. - възстановяване сградата на кметството в с. Ракиловци.
4. На Община Перник – 438 201 лв. за преодоляване на последиците от земетресение на 22 май 2012 г., от които:
а) 112 571 лв. за разплащане на разходи за извършване на оценки на вреди от земетресението на 22 май 2012 година. 

б) 195 967 лв. за възстановяване на общински жилища за кризисно настаняване на пострадали от земетресението:

1) 75 000 лв. за 18 бр. апартаменти в триетажна сграда, гр. Батановци;
2) 15 137 лв. за жилище, ДЦЗ „Васил Коларов”, бл. 11, гр. Батановци;
3) 11 191 лв. за жилище, ДЦЗ „Васил Коларов”, бл. 10, гр. Батановци;
4) 11 285 лв. за жилище, ул. „Света Петка” 1, гр. Перник;
5) 10 000 лв. за 4 стаи в сграда на спортен комплекс в с. Мещица;
6) 31 000 лв. за 15 бр. апартаменти, ул. „Мл. Стоянов”, бл. 11, гр. Перник;
7) 7 285 лв. за жилище, ул. „Найчо Цанов” 40, гр. Перник;
8) 6 763 лв. за жилище, ул. „Урса” 5, гр. Перник;
9) 6 192 лв. за жилище, кв. „Драгановец” 3, гр. Перник;
10) 4 497 лв. за 13 бр. апартаменти, стопанисвани от „Жилфонд” ЕООД, гр. Перник;
11) 3 588 лв. за жилище, кв. „Твърди ливади” 30А, гр. Перник; 

12) 2 692 лв. за жилище, бл. 20, ап. 1, ул. „Бучински път”, гр. Перник;

13) 2 855 лв. за жилище, бл. 20, ап. 2, ул. „Бучински път”, гр. Перник;
14) 4 653 лв. за жилище, бл. 20, ап. 3, ул. „Бучински път”, гр. Перник;
15) 1 245 лв. за жилище, бл. 1, ап. 7, ул. „Карл Маркс”, гр. Перник;
16) 625 лв. за жилище, ул. „Димчо Дебелянов” 1, гр. Перник;
17) 431 лв. за жилище, бл. 35, ап. 95, ул. „Юри Гагарин”, гр. Перник;
18) 348 лв. за жилище, бл. 2, ап. 516, вх. „Б”, ул. „М. Горки”, гр. Перник;
19) 309 лв. за жилище, бл. 48, ап. 2, кв. „Тева”, гр. Перник;
20) 334 лв. за жилище, бл. 20, ап. 15, ул. „Бучински път”, гр. Перник;
21) 303 лв. за жилище, бл. 20, ап. 5, ул. „Бучински път”, гр. Перник;
22) 234 лв. за жилище, бл. 60, ап. 18, вх. „Г”, ул. „Бл. Гебрев”, гр. Перник.

в) 129 663 лв. за възстановителна помощ, както следва:

с. Богданов дол
1) 8 396 лв. за жилище в мах. „Скочиловец” 16, на Григор Троянов Евтимов;
2) 2 836 лв. за жилище на ул. „Христо Ботев” 6, на Милен Маринов Йорданов, допълнително към Решение № 6 от 2012 г.;
3) 976 лв. за жилище на ул. „Княз Борис І-ви” 40, на Асенка Георгиева Банкова.

с. Дивотино
4) 10 926 лв. за жилище на ул. „40-та” 9, на Симеон Димитров Ваклинов;
5) 8 973 лв. за жилище на ул. „Миньор” 30, на Роза Йорданова Антова;
6) 2 340 лв. за жилище на ул. „Миньор” 28, на Росица Тянкова Недялкова;
7) 2 291 лв. за жилище на ул. „Струма” 19, на Еленка Петрова Стоянова;
8) 1 700 лв. за жилище на ул. „34-та” 10, на Йордан Асенов Тодоров, допълнително към Решение № 6 от 2012 г.; 

с. Драгичево

9) 4 220 лв. за жилище на ул. „Мария Луиза” 13, на Десислава Иванова Вълчева.

с. Кралев дол
10) 4 457 лв. за жилище на ул. „Металург” 18, на Теменужка Иванова Чакова;
11) 4 297 лв. за жилище на ул. „Трети март”, на Кирил Христов Стаменов, допълнително към Решение № 6 от 2012 г.;
12) 1 721 лв. за жилище на ул. „Металург” 25, на Мария Димитрова Станоева.

с. Мещица

13) 3 664 лв. за жилище на ул. „Александър Димитров” 20, на Милка Славова Иванова.

гр. Перник

14) 13 153 лв. за жилище на ул. „Люлин” 32, на Маргарита Александрова Николова;
15) 8 155 лв. за жилище на ул. „Ивайло” 6, на Антоанета Симеонова Сотирова;
16) 8 115 лв. за жилище в кв. „Твърди ливади”, ет. 2, бл. 1, ап. 15, на Велчо Стоилков Иванов, Елка Никифорова Иванова, Силвия Велчова Георгиева и Венцислав Георгиев Ковачев;
17) 7 003 лв. за жилище на ул. „Ивайло” 6, на Петьо Райчев Иванов;
18) 6 972 лв. за жилище на ул. „Зюмбюл” 22, на Нада Славчова Александрова;
19) 5 701 лв. за жилище в кв. „Железни заводи” 86, на Карамфилка Станимирова Христова;
20) 5 262 лв. за жилище на ул. „Брезник” 45, на Василка Петрова Томанова;
21) 2 844 лв. за жилище в кв. „Изток”, ул. "Рашо Димитров" 139, на Емилия Кръстанова Симова;
22) 2 804 лв. за жилище на ул. „Айтос” 8, на Боянка Богданова Стратиева;
23) 2 426 лв. за жилище в кв. „Железни заводи” 9, на Тодорка Мирчова Янкова;
24) 2 376 лв. за жилище в кв. „Рудничар”, ул. „11-та” 1, на Иван Стефанов Димитров;
25) 2 157 лв. за жилище на ул. „Брезник” 45, на Достена Янева Йонева;
26) 2 007 лв. за жилище на ул. „Варна” 64, на Рода Рангелова Стоичкова, допълнително към Решение № 6 от 2012 г.;
27) 1 684 лв. за жилище на ул. „Дойран” 5, на Петър Тодоров Методиев;
28) 653 лв. за жилище в кв. „Църква”, ул. „Николай Островски” 2, на Методи Ангелов Димитров.

с. Черна гора
29) 1 554 лв. за жилище на ул. „Г. Раковски” 22, на Станимир Евстатиев Зарев и Найда Първанова Зарева.

5. На Община Радомир - 46 447 лв. за преодоляване на последиците от земетресение на 22 май 2012 г. - ремонт на отоплителната инсталация в ЦДГ „Слънце”, гр.Радомир 

Източник: http://www.nspbzn.mvr.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

27-Юли-2018

27-Юли-2016

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.