iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Последна сесия на общинския съвет до изборите

Последна сесия на общинския съвет до изборите 04_1365138939

Най-тежката от учредяването му до момента сесия проведе вчера пернишкият ОбС. Освен включените 28 точки, влязоха още шест допълнителни. Председателят на минипарламента Владислав Караилиев напомни на колегите си, че заседанието ще е дълго и натоварено, тъй като заради предстоящия парламентарен вот на 12 май друга сесия вероятно няма да бъде провеждана до изборите, а проблемите не търпят отлагане. 
Вчера местните законотворци приеха отчетите за миналата година и програмите за бъдеща работана КСМД и читалищата, дадоха съгласието си кметът Росица Янакиева да сключи договори за краткосрочни заеми заради изпълнението на спечелени, важни за развитието на общината проекти. Даденобе съгласие и за от даване под наем на обкински имоти – терени, павилиони, магазини, щандови клетки, търговски маси и столове, стопанисвани от общинско предприятие „Пазари”. По решение на пернишкия минипарламент, училището в село Студена, където деца вече няма и то не функционира като учебно заведение, да бъде отдадено под наем. В Общината са постъпили две заявления – от А.П.Ж. Едюкейшън тръст българия” ООД и Сдружение с нестопанска цело Глобал Едикейшън Сървисис,които искат да наемат сградата за обучение и и образователни дейности на ученици или студен-ти от страната и чужбина. И двете организации предлагат да извършат ремонтни дейности за собс-твена сметка, за да се запази целостта на сградата и да се съхрани културното наследство в региона.Минипарламентът реши да се проведе търг с тайно наддаване при начална тръжна цена 2,28 лв за квадратен метър. При сключванто на договора със спечелилия той трябва да е за срок от пет години.
Вчера станаха ясни и резултати от проведените конкурси за управител на Профилакториума. Там се-гашният ВрИД шеф д-р Йорданка Александрова става титулярен управител на специализиранотоболнично заведение. Аналогична е ситуацията в Медико-дентален център 1, където вече официалентитуляр на длъжността заема д-р Незабравка Андреева.
Вчера съветниците приеха и годишният план за развитие на социалните услуги в общината през 2014година, приеха предложението на градоначалника за допълване на Наредбата за определяне и администриране на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на общината.
Изчотник: в-к Съперник

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.