iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Нивата на реките в страната падат

Нивата на реките в страната падат 08_1440932626

Нивата на наблюдаваните реки в страната се понижават. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има.

От 8 ч. на 28 август до 8 ч. на 29 август водните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните им количества , в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. В долното течение на р. Ропотамо (Черноморски басейн) и средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) водните нива са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :

В Дунавския басейн водните нива са се понижавали. Регистрирани са изменения от -10 см до +2см;

В Черноморския басейн одните нива са без съществени изменение. Регистрирани са повишения до +8 см;

В Източнобеломорския басейн водните нива са се изменяли от -5 см до +16 см. Регистрирано е временно покачване на водното ниво на р. Марица при гр. Пазарджик с +16 см.

В Западнобеломорския басейн регистрираните изменения на водните нива са от -10 см до +1 см.

Метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН потвърждават продължаващата тенденция на понижение на водните нива на наблюдаваните реки в страната.

В Дунавския басейн водните нива на реките ще се понижават.

Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества на 30 и 31 август 2015 са следните:

•за р. Искър - ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

•за р. Янтра - ще бъдат под средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.

•за р. Русенски Лом - ще бъде под средномногогодишната стойност. Водните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн– водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира,че водните нива в басейните на р. Марица и р. Тунджа ще са под праговете за предупреждение. За водосбора на река Арда водните количества ще са под праговете за предупреждение.

В Западнобеломорския басейн водните нива във водосборите на р. Места и р. Струма ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източник: trud.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.