iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Съдът в Перник разглежда делото за битовите отпадъци в общината

Съдът в Перник разглежда делото за битовите отпадъци в общината 04_1459492898

За днес от 10:00 часа е насрочено делото, образувано по жалба на граждани и юридически лица против Решение №36 от 16.12.2015 г. по Протокол №4 от 16.12.2015 г. на Общински съвет – Перник. С това решение е прието повторно Решение №28 от 30.11.2015 г. по Протокол №3 от 30.11.2015 г., с което е приета и одобрена План-сметката за 2016 година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и е определена такса битови отпадъци за 2016 г. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и жилищни имоти на предприятията във всички населени места на територията на Община Перник.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.