iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Одобриха план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г.

Одобриха план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г. 04_1460644472

Административният съд в Перник изцяло отмени решението на Общинския съвет, с което бе приета и одобрена план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г. С него също така бе определен по-висок размер на такса „Смет”.

Съдът установява по безспорен начин, че административно-производствените правила не са спазени, което води до незаконосъобразност. Магистратите приемат доводите на адвокатите Анжела Асенова и Даниела Генадиева, които атакуваха решението на ОбС и според които обжалваният административен акт е нищожен, тъй като е издаден при изключително съществено нарушение на процесуалните правила и в изключително грубо нарушение на материалния закон.

Жалби срещу решение №36 от 16 декември 2015 г. на ОбС, с което бе приета план-сметката внесоха 7 физически и юридически лица. Към тях съдът присъедини още 37.

Таксата „Битови отпадъци” за 2016 г. за граждани бе завишена от 1.80 на 2,25 промила или повече с 25%. За фирми скокът бе малък – от 6.5 на 7 промила, но юридически лица, които плащаха на база количество генериран отпадък, също бяха сюрпризирани със скок, вместо 10 лв. цена на бобър, те трябва да плащат по 23,65 лв. Стойността на самата план-сметка също бе завишена с 1 600 000 лв. в сравнение с 2015 г. и закова на 8 920 808 лв.

Оспореният административен акт, т.е. решението на ОбС, е абсолютно немотивирано, се посочва в съдебното решение. Съдът намира, че решението е взето при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, обуславящи неговата отмяна. Общинският съвет не се явява издател на внесената докладна от кмета, за да е задължен да изпълни процедура, дължима от друг, категорични са магистратите.

Недопустимо, в противоречие с принципите на достъпност, публичност и прозрачност, разписани в АПК, както и с принципите на последователност и предвидимост, разписани в Правилника за работа на ОбС, е постановено решение от висок обществен интерес, което рефлектира върху неограничен кръг от хора, се посочва в решението на съда.

Съдът оборва като неправилен и незаконосъобразен начинът на определяне на размера на такса „Смет” на база данъчната оценка на жилищния имот.

Мотивите на съда са унищожителни и справедливи, коментира адвокат Даниела Генадиева.

Решението на съда може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

15-Април-2016

16-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.