iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Набират съдебни заседатели за община Перник

Набират съдебни заседатели за община Перник 04_1428068539

Общинският съвет в Перник обяви прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Перник /утвърдена численост за община Перник 25 съдебни заседатели/.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21г., но не са навършили 65г. към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят в Общински съвет Перник следните документи:

1. Заявление /свободен текст/
2. Автобиография
3. Свидетелство за съдимост, в което е отразено, че същото е валидно за кандидатстване за съдебен заседател /оригинал/
4. Копие от диплом за завършено образование
5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава
6. Препоръка от Председателя на Окръжен съд Перник, ако кандидата е бил вече съдебен заседател

Документите се приемат в Деловодството на Общински съвет Перник, находящо се в сградата на Община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №1, вх.А, ет.2, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа в срок до 30.04.2015 година.
Всички постъпили заявления, ведно с приложените документи ще бъдат разгледани от избрана временна комисия, която ще изготви и предложи на Общински съвет Перник проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

19-Април-2017

19-Април-2016

20-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.