iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Главно мъже са извършители на престъпленията в Перник

Главно мъже са извършители на престъпленията в Перник 08_1501593631

Най-вече млади мъже са извършители на престъпленията в област Перник. Най-многото осъдени – 137 души, за различни престъпления в нашия регион през 2016 г. са на възраст между 30 и 39 г. Те представляват 27,9% от всички с осъдителни присъди. Следват ги младоците между 18 и 24 г., престъпили закона и наказани от съда – 18.4% от Статистическия отдел в Перник.

В черната класация на сгазилите лука са и хората между 40 – 49 г., които са 17.9%, като ги гонят младите им „колеги“ между 25 и 29 г. /17.1%/.

1,9% е делът на непълнолетните между 14 и 17 г., сядали на подсъдимата скамейка. Процентът на най-възрастните хора с присъди от 60 и нагоре години, е 5.2%

Броят на осъдените мъже е 504, или 93.9% от общия брой на осъдените лица.

Осъдените жени са 33, като и при тях с най-висок брой и относителен дял са отново дамите във възрастовата група 30 – 39 години (13 лица), или 39.4% от общия брой на осъдените жени.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на хората с наказание „лишаване от свобода”. През 2016 г. те са 447, или 83.2% от общия брой на осъдените лица.

537 са осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е като в сравнение с 2015 г. броят им нараства с 16.7%.

През 2016 г. с най-голям брой и относителен дял са общоопасните престъпления – 257, като това е 47.3% от общия брой на наказаните престъпления, а осъдените за извършването на този вид деяния са 248, или 46.2% от общия брой на осъдените лица. Спрямо 2015 г. се наблюдава увеличение с 13.2% при престъпленията и с 12.2% на лицата, осъдени за извършени общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпните деяния, завършили с осъждане през 2016 г., са тези против собствеността /кражба, грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие/. Факт са осъдителни присъди за 134 такива престъпления или 24.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. В сравнение с 2015 г. броят им се увеличава с 24.1%. Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2016 г. са 158.

През 2016 г. са приключили делата за 616 извършени престъпления. Делата за 217 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 326 – с условно осъждане, за 13 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 58 – с освобождаване от наказание.
Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

27-Май-2016

26-Май-2016

26-Май-2015

26-Май-2014

26-Май-2013

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com