iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ден на отворени врати в Съдебна палата град Перник на 16.10.2015 г.

Ден на отворени врати в Съдебна палата град Перник на 16.10.2015 г.  10_1444386702

Сградата на Съдебната палата в град Перник ще отвори врати на 16.10.2015 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. за всички, които желаят да се запознаят със структурата и функциите на съдебните институции в нея, със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители, както и да получат основна и полезна практическа информация за съдебните процедури и възможностите за ползване на съдебно-административни услуги.

Инициативата “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” е вече традиция и се провежда всяка година с цел да популяризира ролята и прозрачността в дейността на съдебните институции в Република България и да съдейства за по-добра информираност на гражданите и повишаване на доверието им към съдебната система.

От 10.00 ч. посетителите ще могат да се включат в обиколка, онагледяваща дейността на отделни служби и звена в Районен, Окръжен и Административен съд – Перник, Районна и Окръжна прокуратура – Перник и ще имат възможност да присъстват на реално разпределение на дела на случаен принцип чрез Централизираната система за разпределение на делата.

От 11.00 ч. административните ръководители ще се срещнат с
граждани и журналисти.

От 11.30 ч. в Зала №2 административните ръководители на съдебните институции ще наградят победителя в конкурса за есе, проведен в средните училища от област Перник, на тема „Справедливост, морал и правосъдие“.

От 13.00 ч. за ученици от гимназиален и прогимназиален курс на
обучение ще бъде изнесена беседа „Развитие на съдебната дейност в съдебен район Перник“, ще се представи видеоматериал за студенти от специалност „Право“ и тяхното виждане относно юридическото им бъдеще.

Присъстващите ще се запознаят с действащи магистрати, които ще разкажат интересни моменти от тяхната работа.

От 14.00 ч. ще бъде демонстриран съдебен процес в Зала №10.

На желаещите ще бъде предоставен снимков или видеоматериал от
демонстрационния съдебен процес. Снимането в залата по време на процеса от външни лица (граждани, ученици, медии) е забранено.

По въпроси, свързани с инициативата, може да се обадите на Тони
Виткова на тел. 076/647 042.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

01-Юли-2018

01-Юли-2015

30-Юни-2015

01-Юли-2014

30-Юни-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com