iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Център за обществена подкрепа откриват в Трън

Център за обществена подкрепа откриват в Трън

Център за обществена подкрепа по проект, спечелен по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013.  започва работа в град Трън.  Откриването му е насрочено за  2 май 2011 г.

До момента в рамките на проекта е извършен ремонт на определените за ЦОП   четири помещения в сградата на бивша гимназия. Обновени са и санитарен възел и коридор. Предстои пълното им обзавеждане.

С откриването на  социалната услуга в общността от 1 май 2011 г. ще бъдат разкрити 18 работни места. На 20 април от 13.30 часа излъчената комисия за назначаване на персонала ще разгледа документите на кандидатите за обявените длъжности и ще проведе интервюта с одобрените.

Социалната услуга „Център за обществена подкрепа” (ЦОП)  е комплекс от социални услуги за деца от 0 до 18 г. и семейства в риск, свързани с превенцията от изоставяне, насилие и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообщиствени прояви. Услугите ще се предоставят  в ЦОП и в домовете на семейства в риск чрез мобилна работа.

Проектът е  с продължителност 14 месеца. Социалната услуга по проекта  ще бъде предоставяна 10 месеца ( от началото на петия до края на четиринадесетия месец) от подписването на договора за финансиране. Обща стойност на проекта: 176 852,24лв. Целева група по проекта  са общо 280 лица - деца в риск и техните родители.

 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.