iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Със 7.1 млн. лв. МРРБ ще подпомогне 76 общини за изработване на общи устройствени планове

Със 7.1 млн. лв. МРРБ ще подпомогне 76 общини за изработване на общи  устройствени планове 04_1428055756

Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи
поименните списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове през 2015 г. във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията от 2014 година.

5.3 млн. лв. ще получат 44 общини, които са с потенциал за развитие на туризъм и през 2014 г. са сключили споразумения с Министерство на инвестиционното проектиране, имат сключени договори за изработване на общ устройствен план или са в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

32 общини ще получат близо 1,8 млн. лв. Те са с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по сключени през 2014 г. споразумения с Министерството на инвестиционното проектиране и договори за изработване на общи устройствени планове.

Прогнозните суми за сключване на споразумения са изчислени на база одобрена методика.

Списъкът на общините може да бъде намерен на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел Полезна информация или на http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6509.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

28-Юни-2016

27-Юни-2016

29-Юни-2015

28-Юни-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com