iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Питат гражданите на Перник за боклука

Питат гражданите на Перник за боклука 11_1448433565

На 27 ноември от 10.00 часа в Двореца на културата в Перник, по предложение на кмета Вяра Церовска, общинската управа ще проведе обществено обсъждане на план-сметката за дейности по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци.

Както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за следващата година. С гражданите ще бъде дискутиран и размерът на такса "смет". Вяра Церовска предлага да бъде запазен размерът на таксата "Битови отпадъци" през 2016 година. За сметосъбиране и сметоизвозване край жилищните и вилните си имоти граждани и предприятия да плащат 0,8 промила, за обезвреждане на битови отпадъци в депа - 1 промил, за чистота на територията за обществено ползване - 0,45 промила, предвижда разчетът. За нежилищни имоти налогът да бъде 2,2 промила, за обезвреждане на битови отпадъци в депа - 1 промил, за чистота на териториите за обществено ползване - 3,8 промила.

В проекта на план-сметката за 2016 г. са планирани 2 640 000 лв. с ДДС за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа. В края на декември трябва да влезе в редовна експлоатация новото сметище в Перник, което ще събира битовите отпадъци на шестте общини в региона. За осъществяване на дейността му през следващата година са предвидени 1 908 372 лева.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

16-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.