iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Всяка община ще може да налага още данъци

Всяка община ще може да налага още данъци 09_1442223373

Всяка община да може да облага допълнително хората, които са с адресна регистрация на нейна територия, предложи Министерството на финансите. Министерството пусна за обществено обсъждане промени в няколко данъчни закона.

Ставката ще се определя с решение на общинския съвет всяка година и ще е между 0 и 2%. Ако предложението бъде одобрено, всяка община ще може да облага хората, които са с адресна регистрация на нейна територия. Ставката ще се определя с решение на общинския съвет всяка година и ще е между 0 и 2%. За да не се натоварват допълнително общинските администрации, налогът ще се събира от НАП и ще постъпва в техните бюджети, се обяснява в мотивите към законопроекта. Според тях това е реална стъпка към децентрализация и ще насърчи общините да провеждат по-ефективна политика и да защитават интересите на гражданите. Подобни идеи се обсъждат от години, но за първи път се материализират в конкретно законово предложение. От обясненията на финансовото министерство не става ясно дали общинският данък ще е за сметка на орязване на ставката за задължения към НАП, или ще е добавка към нея.

Таванът за плащанията в брой да бъде намален от 15 000 на 5000 лева, предлага Министерството на финансите (МФ). Това е записано в преходните и заключителни разпоредби в проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които бяха разпространени за обществено обсъждане в събота. Намаляването на сумата за кешови сделки ще стане с промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Новият праг на плащанията в брой ще помогне в борбата със сивата икономика, пише в мотивите на МФ. Той е в съответствие с наложилата се практика в страните от ЕС, където прагът за плащане в кеш се ограничава в диапазона от 2000 до 3000 евро, посочват експертите на министерството.

Предложението на МФ е на територията на България плащанията да стават само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна или надвишаваща 5000 лв. Задължително по банков път ще се плаща и когато сумата е под 5000 лв., но е част от договор, който надхвърля определения минимален праг. Ограничението ще важи и за плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност надхвърля 5000 лв. по курса на БНБ за съответния ден.

Самият проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане трябва да въведе някои европейски правила. Той въвежда обща система за облагане на дружества майки и дъщерни дружества в различните страни от ЕС. Предвидени са и промени при държавните помощи за регионално развитие, които също ще подлежат на данъчно облекчение.

ОЩЕ НАЛОЗИ

С промяна в Закона за местните данъци и такси нивите, които са в строителните граници на населените места, но не са със сменено предназначение, ще се облагат с данък върху имоти. Според експертите на финансовото министерство така ще има равнопоставеност с лицата, които вече са променили статута на земите си. С друга промяна от данък върху недвижимите имоти ще бъдат освободени сгради, които са получили сертификат за енергийна ефективност.

Източник: segabg.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

02-Юни-2017

02-Юни-2016

02-Юни-2015

02-Юни-2014

02-Юни-2013

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com