iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Световен ден срещу детския труд

Световен ден срещу детския труд 06_1371019282

На 12-ти юни 2013 година за 11-ти пореден път Международната организация на труда ще отбележи Световния ден срещу детския труд. Това информираха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Конвенциите на МОТ за детския труд са едни от най-разглежданите по целия свят, което насочва към идеята, че има глобално движение за премахване на детския труд, особено в неговите най-тежки форми. През тази година Международната организация на труда обръща специално внимание на положения от деца труд, който е обвързан с домакинството. Под домакински труд не се разбира извършването на леки дейности в семейството на детето. Това е труд, който се осъществява в домакинството на трето лице или на децата им е наложено да изпълняват такъв труд от работодатели. Много често осъществяваният труд може да граничи с експлоатация, защото той е скрит за обществеността. Така правото на децата за адекватно образование, здраве, почивка и контакти със семейството може да бъде нарушено.
МОТ за пореден път отбелязва законодателната функция на правителствата в превенцията на този вид труд. Всяко правителство предприема мерки в борбата с ограничаване на този вид труд, които включват: стриктно спазване на часовете за работа и почивка на за- конно наетите работници в домакинството, пълна забрана на нощния труд, постоянен контрол на условията на труд, предприемане на действия, които са срещу всякакъв вид насилие срещу децата. В Конвенция № 189 се посочва, че важна роля в борбата срещу детския труд имат и организациите на работниците и работодателите като постоянния диалог между тях ще спомогне за осигуряването на дос- тойни условия на труд и гарантиране на правата на всеки човек.
През 2012 г. в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" са постъпили общо 109 искания за разрешаване на работа по чл. 302 от Кодекса на труда или за деца, ненавършили 16 години. Дадените разрешения за работа в страната са 98. За същия период 1624 броя са поисканите разрешения по чл. 303 от КТ за деца на възраст от 16 до 18 години. Дадените разрешения за 2012 година са 1569. Всяка проверка, която се осъществява от инспекторите на Инспекцията по труда предвижда контрол върху осъществяване на работна дейност от непълнолетни лица. Всяко издаване на разрешение от Инспекцията по труда за използване на труда на непълнолетно лице задължително е последвано от проверка на работното място.
в-к Съперник

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

15-Септември-2016

15-Септември-2015

15-Септември-2014

15-Септември-2013

14-Септември-2013

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com