iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

„Социално подпомагане" приема молби за отпускане на помощи

„Социално подпомагане" ще приемат молби

Агенцията за социално подпомагане в Перник ще предостави еднократно финансовата подкрепа в размер на 30 лева на:
- лица и семейства, получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г.;
- лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г., на които е издадена заповед за отказ поради по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лeва;
- лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г., на които е издадена заповед за отказ поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2013 г. и към момента продължават да са регистрирани.
До 31 март 2014 г. дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби от лица и семейства, които не са подавали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г., но отговарят на условията за отпускане на целева помощ за отопление, или на които средномесечният доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лева. В молба-декларацията лицата или семействата сами декларират доходите си за 6 последователни месеца в периода между 1 януари 2013 г. и 30 септември 2013 г., въз основа на които се определя средномесечният доход.
Всяка молба-декларация се обработва по предвидения ред - извършва се социална анкета по постоянен адрес, прави се проверка на всички декларирани обстоятелства от семеен, здравословен, доходен, имуществен характер, които имат отношение към определянето на правото на подпомагане.

Източник: asp.government.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

22-Октомври-2017

21-Октомври-2016

22-Октомври-2015

22-Октомври-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com