iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ще вдигат вноската за пенсия

Ще вдигат вноската за пенсия 04_1460092220

Осигурителната вноска за фонд "Пенсии" ще бъде увеличена с по 1% през следващите две години, като пък минималната заплата от 1 януари 2017 г. ще бъде вдигната на 460 лв. като този размер ще се запази през 2018 г. и 2019 г.

Това гласи проектът за средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Така от 1 януари 2017 г. вноските за пенсия ще бъдат 18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 13,8% за родените след 31 декември 1959 г. От 2018 г. вноските във фонд "Пенсии" ще бъдат вдигнати до 19,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 14,8% за родените след 31 декември 1959 г. Като за родените след края на 1959 г. както и досега ще продължат да се внасят и 5% от доходите в частните универсални фондове. Целта е да се намали дефицитът в бюджета на Държавното обществено осигуряване и субсидирането му от държавния бюджет, пише в мотивите към проекта.

От 2017 г. ще се промени и формулата за индексиране на пенсиите. Вместо осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило, от 1 юли на всяка от следващите три години ще се прави преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност с по-голяма тежест на една година осигурителен стаж. Като увеличението ще бъде с процент равен или по-голям от процента, определян досега по швейцарското правило - сбора от 50% от ръста на осигурителния доход и 50% от инфлацията за предходната година, се посочва в документа. Процентите на увеличение на пенсиите от 1 юли всяка година ще бъдат съответно: 2017 г. - 1,6% при увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на 1,118; 2018 г. - 3,1% при увеличение на тежестта на всяка година стаж от 1,118 на 1,153; и 2019 г. - 2,9% при увеличаване на тежестта на всяка година стаж от 1,153 на 1,186. Със същите проценти да се увеличават социалната пенсия за старост и минималната пенсия за стаж и възраст.

Наред с вдигането на осигуровките ще продължи и гласуваното вече повишаване на акцизите за цигарите. Така от 2017 г. минималните акцизи за цигарите ще бъдат вдигнати от 161 лв. на 167 лв., а от 2018 г. на 177 лв. Заради вдигането на акцизите от началото на 2016 г. се очаква цените на кутиите с цигари тази година да се увеличат средно с 4%. През 2017 г. се прогнозира ново повишение с 3,6%, а през 2018 г. с още 1,8%.

В резултат на ръста на икономиката и мерките срещу укриването на налози се очаква сериозен ръст на приходите в бюджета през следващите години. Но за да се намали бюджетният дефицит за 2017 г. се предвижда запазване на номиналния размер на разходите за заплати на нивото на 2016 г.

В резултат на преизпълнението на данъчните приходи в бюджета през миналата година и добрите резултата от началото на тази, вече е планирано бюджетният дефицит за 2016 г. да бъде свит до 1,9% от БВП (1,73 млрд. лв.), при заложени в закона за бюджета 2% (1,8 млрд. лв.). За следващите три години се планира бюджетният дефицит да бъде намален съответно до 1,4%, 1% и 0,5%.

През 2016 г. се очаква растежът на българската икономика да се забави до 2,1% при 3% за миналата. Това ще бъде резултат от по-умерено нарастване на износа, заради високата база от 2015 г., както и на спад на инвестициите. През
2016 г. ще има по-малки инвестиционни разходи на правителството във връзка с необходимото време за стартиране на реализацията на проектите по програмите, финансирани от фондовете на ЕС през новия програмен период 2014-2020 г. В периода 2017-2019 г. се очаква икономическият растеж плавно да се ускори до 2,7%, като основен принос за това ще имат частното потребление и инвестициите.

Икономиката в числа

Показател 2016 2017 2018 2019
БВП 89,21 млрд. 92,42 млрд. 95,97 млрд. 99,73 млрд.
Ръст на БВП 2,1% 2,5% 2,7% 2,7%
Бюджетен дефицит 1,9% 1,4% 1% 0,5%
Потребление 1,5% 2,2% 2,5% 2,4%
Инвестиции -1,8% -0,1% 2,7% 3,5%
Заетост 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%
Кредити за фирми -0,6% 2,7% 4,6% 6,2%
Кредити да домакинства 0% 1,9% 3,4% 4,3%

Прогноза на МФ

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.