iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ще провеждат консултации по изготвения доклад за екологична оценка на община Перник

Ще провеждат консултации по изготвения доклад за екологична оценка на община Перник 12_1481694368

Предстоят консултации по екологичната оценка на проекта за Общ устройствен план на Перник, като според разпоредбите на закона вече е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Перник, възложител на който, както и на екологичната оценка към него е Община ПерникОбщият устройствен план на община Перник се разработва от „ФОР РАЙС“ ООД – София с ръководител проект арх. Светослав Спасов.ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общинския съвет. Той се разработва двуфазно - предварителен и окончателен проект, и е с период на действие 20 години.Териториалният обхват на ОУП е територията на община Перник.Основната цел е да се даде цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел, съответстват на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие. Разработването на ОУПО се финансира от държавния и общинския бюджет. Органът, отговорен за приемането му, е ОбС. Общинска администрация Перник отговаря за прилагането му. Проектът подлежи на задължително обществено обсъждане, а датата, часът и мястото на провеждането му ще бъдат обявени допълнително.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.