iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ще обсъждат мерките срещу корояда

Ще обсъждат мерките срещу корояда 07_1469628588

На предстоящото заседание на Общинския съвет в Трън в четвъртък, местните законотворци трябва да вземат решение за определянето на горски територии, общинска собственост, нападнати от корояд, в които да се извършат неотложни санитарни сечи, като в докладната на кмета на Трън- Станислав Николов се посочва, че след извършено теренно обследване на съхненето на иглолистните култури на територията на община Трън, е констатиран започнал процес на разпространение на корoяд като цяло в района на общинските горски територии. В резултат на това са нанесени сериозни щети на иглолистните култури –съхнене в различна степен.В докладната на кмета се посочват горски масиви, намиращи се в землищата на селата: Шипковица, Дълга лука, Горна Мелна, Вукан и Горочевци. Градоначалникът предлага ползването на дървесина от горските територии, попадащи в землищата на тези села, които са общинска собственост, да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг за предоставяне на сечища с явно наддаване, по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

27-Юли-2018

27-Юли-2016

26-Юли-2016

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.