iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ще борят корупцията в пернишко

Ще борят корупцията в пернишко 03_1459240766

На проведено редовно заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност бе приет план за работата на съвета през настоящата 2016 г., като на заседанието присъстваха представители на общините и общинските съвети на територията на област Перник, РИОСВ, РЗОК, РЗИ, НАП – офис Перник, ОД „Земеделие” – Перник и др.

Част от мерките на плана са свързани с анализ на съществуващите корупционни рискове и практики в администрациите, с цел ограничаване на предпоставките за корупция; изискване на годишен доклад от всички териториални звена на изпълнителната власт и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия, както и публикуване на получените доклади на сайта на Областна администрация – Перник; организиране на антикорупционна информационна кампания сред служителите в Областна администрация – Перник с цел разясняване, превенция на корупцията и предотвратяване конфликт на интереси.

Не на последно място се предвижда създаване на по-голяма прозрачност и информиране на обществеността за дейността на държавната и общинската администрация чрез публикуване на интернет страниците на вътрешно-ведомствени актове като инструкции, наредби и указания, с цел повишаване доверието на гражданите в тези институции, както и организиране и провеждане на задължителни обучения и семинари с антикорупционна насоченост.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

10-Декември-2016

11-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.