iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Събранието на кв. Църква премина в хаос

Събранието на кв. Църква премина в хаос 04_1430115224

Отчетно-изборното събрание на читалище „Просвета” в кв. Църква в Перник премина с липса на организация, водеща до хаос, неподготвен водещ-председател, омотан като пиле в кълчища в неясни процедури, подмятане на обвинения, викове от публиката и щедри ръкопляскания.

Салонът на културната институция пращеше от хора – факт, който се случвал само по избори. Бе съобщено присъствието на 234 души.

Читалищните членове бяха разделени на два враждуващи лагера. Едните настояваха, че читалището трябва да се напълни с деца и дейност, другите бранеха читалищния секретар Мая Фердинандова и ръководителя на танцовия състав Цветан Боянов. Само дето не стана ясно защо и от кого ги бранеха – от тях никой не искаше нищо друго освен културната институция да възроди старата си слава. Твърди се, че двамата не допускали никой до материалната база на „Просвета”, където има само един тацов състав.

Секретарят Мая Фердинандова изчете финансов отчет, който после трябваше да бъде утвърден от общото събрание. Единият лагер беше твърдо „за” приемането му, другите – против. Чу се, че „за” са гласували 82-ма души, но така и не стана ясно колко души бяха гласували против. После председателят обяви, че отчетът е приет. Мъглата беше пълна. Заради съмнения за правилно водено счетоводство, имаше и предложение отчетът да не се приема, а да бъде направен пълен финансов одит на паричните потоци.
Мая Фердинандова

Все в този тон кметът Румен Петров, който беше член на старото настоятелство, обяви, че няма никаква отчетност за постъпилите дарения. При тези думи изскочи Мая Фердинандова и с категоричен тон обяви, че Петров лъже, внася излишно напрежение и я обвинява в престъпление. Дарения в читалището няма! Никакви!, отсече читалищната секретарка. Петров обаче държеше на думите си, че има дарения и те не са отчетени. Къде отиват таксите, които събирате от танцьорите, попита той, но отговор така и не получи.

По същия неясен и мъглив начин беше гласувано предложението читалищното настоятелство да бъде от 5 члена, а не от 7 както досега. После трябваше да се гласува съставът на комисията по избор на ново настоятелство. На хората в залата обаче така не им ставаше ясно какво става. Ръце се вдигаха и сваляха, ама за какво, мнозина не разбраха. На доста от пресъстващите им призля от неоправията и си тръгваха недоволни.

Председателят Борис Велинов така се омота, че по едно време само стоеше пред микрофона без да знае какво да прави, нищо, че, както каза той самият, е водил един куп събрания.. Наложи се кметът Румен Петров да вземе думата и дава разяснения какво точно се прави.

Велинов прочете миниатюрен отчет за дейността на читалището през 2014 г., като красноречиво уточни, че ще бъде кратък, тъй като дейност почти не е имало. В читалището има само един танцов състав и работата се върти само покрай него. Културната институция е кандидатствала по три проекта, от които е одобрен само един – за библиотечен софтуер.

Читалището няма капацитет да кандидатства по европроекти, защото няма кой да ги напише, обяви по този повод финансовият контрольор Даниела Алексова. В него няма дейност и не влизат никакви пари, подчерта тя.

Стана ясно, че неправителственото сдружение „Нартан” е отправило писмено конкретно предложение към читалищното настоятелство за развиване на дейност. Писмото обаче остава без отговор. Мълчаливият отказ е факт без да има мотиви за това. Местната общност не е запозната с предложението и се държи в неведение.

В крайна сметка новото настоятелство ще се председателства от Пенка Георгиева. В него обаче влиза досегашният читалищен секретар Мая Фердинандова, за която мнозина смятат, че е в основата на обезлюдяването на читалището. Другите трима членове са Цветанка Борисова Антония Деветакова и Нели Иванова. Кметът Румен Петров вече не е в настоятелството.

Недоволните ще жалят избора в съда.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.