iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Проверени са и част от язовирите в община Радомир

Проверени са и част от язовирите в община Радомир 03_1425735057

По план-график Областният управител посети язовирите Извор, Пчелина и Прибой, намиращи се в Община Радомир. При проверката се установи, че водоемите разполагат с охрана и технически персонал, който обслужва съоръженията им.

Обемът на язовир Извор към момента е 1,5 метра под кота преливник и се изпуска контролирано. Язовир Прибой е напълно изпуснат и ще бъде завирен след отстраняване на предписанията от Междуведомствената комисия, описани в заповед NoОМП-9 издадена на 26.11.2014 г.

Експертната група, ръководена от Ирена Соколова, констатира частично неизпълнение на заповедта, касаещо язовирите Извор и Пчелина.

Това е наличието на храстовидна и дървесна растителност по външната стена на язовирната стена, която трябва да бъда премахната.

„Ще бъдат изготвени нови предписания към собствениците и ползвателите на всички язовири, за да се подобри техническото състояние на водоемите на територията на областта. Трябва да бъдат отстранени всички неизправности и да бъде поддържан необходимия свободен обем, за да може да се реагира своевременно при евентуални обилни валежи.” каза Соколова.

Проверката на останалите язовири ще продължи по утвърдения график
и през следващата седмица.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

22-Октомври-2016

23-Октомври-2015

23-Октомври-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com